Jarní reportáž

Posledních pár měsíců se nám přehouplo jako nic a my jsme plynule přešly z doby vánoční přes půst a velikonoce k jarním a letním událostem našeho společenství. Náš každodenní život stále střídá modlitbu a práci, podle přání svaté Kláry, která nám zanechala tento odkaz ve své řeholi:

Číst dál: Jarní reportáž

Dopis pro Tebe na květen

Drazí!

Ježíš říká: „Duch pravdy vás uvede do celé pravdy..“ /Jan 16,13/ Duch svatý je Láska - mezi Bohem Otcem a Jeho Synem Ježíšem. Duch svatý je Láska, je Duchem pravdy. Láska může být jen v pravdě a pravda bez lásky není z Boha. Duch svatý je Ten, který může být v pravdě skutečnou Láskou našeho srdce. 

Číst dál: Dopis pro Tebe na květen

Dopis pro Tebe na duben

Drazí,

Pán vstal z mrtvých, Ježíš Kristus byl vzkříšen! Věříme, je to skutečně pravda našeho života? Jak to vypadá v nás samotných, byl v nás Kristus vzkříšen a je naším Pánem? Křesťanství je náboženství osobního vztahu s Bohem, který žijeme v církvi, spolu s našimi bratřími a sestrami.

Číst dál: Dopis pro Tebe na duben