Jubilejní Dopis pro Tebe

Na co právě myslíš? Na co jsi právě myslel, myslela před chvílí?

Odpusť, že tě hned zaskakuji otázkou, aniž bych tě první pozdravila, ale v tuto chvíli, kdy ti chci předat několik myšlenek z dopisů svaté Kláry, se mi to zdá být důležité.

Právě ukončujeme jubilejní rok 800. výročí založení řádu klarisek, a proto ti posílám mnoho pozdravů z kláštera těch, které chtějí žít pro dnešní dobu, pro teď, odkaz sv.Kláry.

A dnes ti posílám v den její slavnosti dopis na základě jejích dopisů, které psala naší sv.Anežce České. Proto znovu opakuji:“Na co právě myslíš? Na co jsi právě myslel, myslela před chvílí?“

Na co nejčastěji myslíme? Na starosti všedního dne, na milovanou osobu, na práci, na bolest, na děti...na věci..Nebo necháme poletovat myšlenky jen tak, či vedeme monolog sami se sebou.

Svatá Klára píše sv. Anežce:“ Upři svou mysl do zrcadla věčnosti, upři svou duši do odlesku slávy, upři své srdce na obraz božské podstaty...“ Jinými slovy mohu říci: „ Ano, je třeba naplánovat den, je třeba myslet na milované osoby, je třeba postarat se o potřebné, ale nemusíš na to vše pořád myslet. Když budeš na to pořád myslet, ztratíš odstup a nadhled, necháš se tím pohltit a nakonec nebudeš myslet a vidět zcela správně. Když ale upřeš své srdce a mysl na nebe, na jeho krásu , na to, co trvá věčně, daleko lépe uspořádáš věci tohoto světa.“ Slyšela jsem rčení:“Je třeba žít jednou nohou na zemi a druhou v nebi..“ Podle toho se dá říct:“ Je třeba myslet na nebe, kde budeme žít v přítomnosti krásy Boha navěky, a je třeba myslet na svět, protože „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří měl život věčný“/Jan 3,16/. Je třeba myslet na nebe, na Ježíše, „protože on je odlesk věčné slávy, záře věčného světla a ZRCADLO BEZ POSKVRNY“/sv.Klára/. Je třeba myslet i na svět, ale tak jak Ježíš, spojeni s jeho myšlením, jeho city, spojeni s jeho srdcem. Je to možné? On sám nás k tomu zve - "následuj mě" - a svatá Klára nám nabízí cestu, jak se Ježíši podobat v té míře, která je pro nás připravena.

Jen si připomeňme idoly mládeže, nebo naše idoly, když jsme byli mladší. Kolik lidí je ochotno oblékat se stejně jako idol, jíst stejně jako idol, mluvit jako idol...Kolik energie to stojí. Ježíš nechce tupé kopírování, ale dává inspiraci, podněty k tomu, jak žít naplno život LÁSKY, to znamená život ve vztazích: k Bohu, k sobě, k druhým... Klára milovala Ježíše a následovala ho, a také proto píše ve svém požehnání:“ Buďte vždy milovnicemi Boha, svých duší a všech svých sester“ a můžeme dodat pro všechny - sester a bratří. A k tomu, abychom žili láskou nás nabádá, abychom se vzhlíželi v Ježíší, v kráse jeho lásky, čistoty, pokory, chudoby – milující závislosti na nebeském Otci. Nabádá nás, abychom se na něj dívali a od něho se učili z jeho příkladu, z jeho života, z jeho slov.

Anežce Klára píše:“ Do tohoto ZRCADLA se každý den dívej..a v něm pozoruj svou tvář“, především tvář své duše, své mysli, svých citů, svých postojů. „A kontemplací se celá proměň v obraz jeho božství, abys sama pocítila to, co cítí jeho přátelé, když zakoušejí skrytou sladkost,kterou sám Bůh od počátku připravil těm, kdo ho milují...“

A to ti z celého svého srdce přeji a modlím se za to.

Tvoje sestra Miriam