Dopis pro Tebe říjnový

Pokoj a radost Tobě!

Dnes bych Ti hned na začátku dopisu chtěla popřát pokoj a radost. Co všechno nám udělá radost? Pokud máme čisté srdce a dokážeme vidět krásu kolem sebe, dokážeme se radovat z naprosto nepatrných věcí. A to je dobré, ale nestačí to. Naše srdce touží po lásce a po vztahu. Pokud máme někoho opravdově rádi, nosíme ho ve svém srdci a to nám přináší pokoj a radost. Pokud někoho skutečně milujeme, je skutečně součástí našeho srdce.

Žijeme běžný život s běžnými radostmi a starostmi, ale neseme milovaného ve svém srdci. Vzpomínka na něj nám dává radost, pokoj a sílu. Pokud milujeme opravdově Ježíše, je součástí našeho srdce, přímo ve středu našeho bytí vědomě jako Bůh. O to víc máme hluboce v sobě pokoj a radost, protože on sám je nejvyšší Pokoj a nejvyšší Radost. Hlubinu našeho srdce skutečně nemůže naplnit nikdo jiný než Bůh, který nás stvořil. Ať chceme nebo ne, po všech i krásných lidských radostech v hlubině nás samých narazíme na samotu, ve které se nemůžeme setkat s nikým jiným než s Bohem. A to je výzva, protože nejsme povoláni k samotě sami se sebou, ale jsme povoláni lidsky ke společenství s druhými lidmi, ke vztahu lásky s nimi v pokoji a radosti, a jsme ještě více povoláni v hloubi duše ke společenství s Bohem. Když Ti tedy dnes zvláště přeji pokoj a radost, přeji Ti, abys ve středu svého bytí měl /měla/ toho nejskvělejšího Pána a Přítele, Ježíše, Pokoj a Radost. Každá myšlenka na něj Ti bude silou, ať prožíváš cokoliv, a i když zrovna necítíš pokoj a radost, přesto ve své hloubce zachováš pokoj a radost i přes všechny starosti, strachy, soužení čí kříže, protože už v nich nejsi sám a ten, kterému jsi uvěřil/uvěřila/, všechno, co mu svěříš, obrátí k tvému dobru/Řím 8,28/. V tom je naše důvěra v něho. On se na Tebe neustále dívá s láskou, přijímá Tě a chce pro Tebe skutečné dobro.

Když Bůh stvořil svět, píše se v Písmu: „Všechno, co udělal bylo dobré..“ V tom je jeho moc. Když jsme zhřešili a na svět přišlo zlo, jeho moc lásky se projevuje i tím, že může ze všeho znovustvořit dobro. I ze zla a hříchu, když se ho zřekneme a Jemu všechno odevzdáme. To ani trochu neznamená, že si jen tak můžeme hřešit a dělat zlo. „Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému..“ A co je to za lásku, když víme, jak Boha a jeho lásku každým hříchem zraňujeme a klidně si dál hřešíme? To není láska, která je podmínkou k této proměně. Když ale ze slabosti chybujeme, necháme se svést k něčemu nedobrému a co nejdříve se v lítosti utíkáme k němu, On nemá problém vzít nás do náruče jako malé děti, které prosí o pomoc a dát nám vše, co potřebujeme.

Přeji Ti tedy pokoj a radost, přeji Ti, abys Ježíše miloval/a/ a nesl/a/ ho jako svého milovaného ve svém srdci, abys ho nepřestal/a/ hledat, protože, kdo ho najde a pozná ho v jeho skutečné lásce a kráse, snadněji se do něj zamiluje. A protože toužíme po lásce a hloubku našeho srdce může naplnit jen on...sám víš, co z toho vyplývá. Tak Ti přeji, abys z poznaného žil a jednal. Vždyť je to klíč k Tvému štěstí...

Fandím Ti a modlím se za to, abys pochopil a uchopil tento klíč a otevřel sám sobě dveře ke štěstí..

Tvoje sestra Miriam