Vánoční Dopis pro Tebe

 „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!!!“/Lk 2,11/ 

Ano, posílám Ti tuto zprávu, tuto radostnou zprávu, která Ti není vzdálená, a slyšíš ji ve svém životě už po několikáté, zprávu, která otřásla pastýři a otřásla dějinami vesmíru, přestože ji mnozí neuznávají a utíkají před ní.

Zvěstuji Ti tuto radost znovu v tento požehnaný čas, kdy se rozzáří snad tisíce stromečků, pod nimiž najdeme dárky, abychom si připomněli ten největší DAR, který jsme kdy dostali – Děťátko v chudobě jeslí. Dnes se nám narodilo. DNES můžeme říkat stále, protože právě v přítomnosti můžeme prožívat tento dar: PŘICHÁZÍ SPASITEL!!!

Potřebujeme Ho? Proč? Nestačí jen tak romanticky prožít Vánoce v blízkosti naší rodiny, v pěkné atmosféře, kdy se více než jindy snažíme být dobří? Věř mi, nestačí... I to je krásné, protože každá upřímná lidská láska nese odlesk Boží lásky, ale pravé Vánoce začínají někde hlouběji. Pravé Vánoce začínají tam, kde otevřeme dveře našeho srdce, našich chudých jeslí, abychom přijali Toho, který nás přichází zachránit.

Nebe je skutečnost, kterou máme přijat a otevřít se jí. Po hříchu jsme se místo na Boha nasměrovali na sebe a vytvořili si své nereálné světy, svůj život, své pohledy, svou pravdu a nejsme v tom všem šťastní a naplnění. Zaměnili jsme jedinečný vztah lásky k Bohu za námi vytvořený plán života, který má mnoho mezer, pořádně kolísá, často se sesype. Po čem z hloubi duše toužíme, je opravdová láska, kterou se necháme obejmout, přijmeme ji a vydáme se jí bez hranic až v jakési extázi darování se. Tam najdeme štěstí, hluboké štěstí, které nám nikdo a nic nevezme. My však této extáze darování nejsme schopni. Darovat se můžeme jen v naprosté důvěře a my jsme tuto spontánní důvěru k Bohu ztratili, a proto každý krok, kdy máme sebe pustit z ruky a odevzdat se Mu, je bolestivé opouštění našich domělých jistot. Kdo a co je však větší jistotou než Všemohoucí Bůh?

A proto Ti zvěstuji velikou radost. „Narodil se Spasitel!“ On sám přichází, aby Ti pomohl, aby Tě vzal za ruku a dovedl Tě zpět k důvěře v Jeho nekonečnou, bezpodmínečnou lásku. Přichází jako Dítě, abychom se nebáli Jeho moci. Přichází se svou mocí lásky, která nás může proměnit a vyvést z naší nedůvěry a uzavřenosti. A tak se prosím nech, nech se obejmout a milovat tímto Dítětem, Bohem v bláznovství Jeho sdílení s námi maličkými tvory, a věř, že nikdy nezklame Tvou důvěru, kterou do Něho vložíš, a učiní Tě šťastnějším, než si dokážeš představit ve svých nejdivočejších lidských snech o štěstí a lásce.

Ať Tě tedy neleká tvrdost jesliček, chlad jeskyně a nechápavost ostatního světa, kam Ježíš přichází. On se touží narodit všude tam, kde Mu otevřeme realitu našich životů bez přikrášlení a vyumělkovanosti. Ježíš nám přichází darovat spásu, plnost milosti, abychom v sobě znovu vybudovali vztah plný důvěry a odevzdanosti k Němu. Přichází, abychom, proměněni Jeho láskou, žili věčné Vánoce, věčné přijetí Daru, kterým je On sám, a byli navěky šťastni ve své odpovědi v darování se Jemu. Právě toto je láska, po které touží každý z nás.

Tak Ti přeji ať uděláš další krůček do tohoto tajemství radostných Vánoc

sestra Miriam