Dopis pro Tebe únorový

Pokoj a mír tvým volbám!

Ne, nepřicházím pozdě nebo jak se říká „s křížkem po funuse“. Naopak si myslím, že s tímto pozdravem přicházím včas, ať si myslíš, co chceš.

Skutečně, přeji Ti pokoj a mír. Nejen proto, že tento měsíc začínal Světovým dnem míru. Přeji Ti pokoj a mír, protože jsou to tak vzácné dary, že bych je chtěla přát každému. A dnes především přeji pokoj a mír Tvým volbám.

Jsou v životě velké a malé volby. Ale ve skutečnosti volíme neustále. Už od rána volím to, jestli si dám k snídani čaj nebo kávu - tím například ovlivním svůj tlak a to je důležitá věc. Když se špatně vyspím, volím to, jestli na vše

v ten den budu nadávat nebo si řeknu, že jsou horší věci na světě než nevyspání, a potom se dokáži radovat i z právě vycházejícího sluníčka...Každý den, každou chvíli jsme před novými a novými volbami. A to je výzva a odpovědnost, protože k těmto volbám nás na cestě do nebe zve sám nejvyšší Bůh...

Když bohatý mladík přišel za Ježíšem a oslovil ho: „Mistře dobrý..“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“/Lk 18, 18-19/ Když Bůh stvořil svět, „viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“/Gn 1,31/. Jedině Bůh je Dobro, Nejvyšší Dobro, skutečné Dobro a dobro je také všechno, co stvořil, tedy i nás. Bůh nestvořil zlo. Zlo „vytvořili“ tvorové, rozhodli se pro něj ve chvíli, kdy se odvrátili od Boha, který je Dobro. Nám tvorům byla darována svoboda a tedy možnost volby. Můžu se otevřít realitě Dobra, nebe, přijat je jako tvor s vděčností a chválou. Pokud se ale otevřu realitě Dobra a chci ji přijmout, musím přijat i její moudré zákony... Jestli se

v životě rozhoduji pro lež, nenávist, podrazy, krádež,...pro jakýkoliv hřích, uzavírám se Dobru a volím zlo. Jdu proti zákonu Dobra a nikdy mi to nepřinese skutečný mír a pokoj. Nakonec si vytvářím v sobě vlastní peklo mého zla, ve kterém žiji. Skutečnost je Bůh, nebe. Peklo si vytváříme v sobě sami, když postavíme do svého středu života vlastní sobecké JÁ na úkor druhých, dobru, lásce. Mohou nás k tomu ponoukat naše vlastní vášně, druzí lidé, zlí duchové. Mír se někdy buduje za cenu války, boje. Pokud vyhlásím sám v sobě boj proti zlu ve mně, postavím do středu svého života Boha, Dobro a vytrvám v tomto úsilí, Bůh ve mně zvítězí a zase bude na zemi více dobra. Stanu se skutečným darem pro svět, světlem, které bude svítit proti temnotě zla a hříchu.

Pamatuji si na jednu scénu z filmu Vojna a mír. Jeden z hlavních hrdinů stál nad bitevním polem, kde bylo mnoho mrtvých. V té těžké chvíli prohlašuje: „Spojí-li se zlí, aby konali zlo, dobří lidé musí udělat totéž. To je přece prosté.“

Bůh je Dobro a je Všemohoucí. Zlo ,vytvořené tvory, nikdy není a nebude rovnoceným „partnerem“ Dobra. Dobro má nejvyšší moc. Dosvědčuje po zdánlivé vnější prohře na kříži Ježíšovo Vzkříšení, vítězství nad temnotou zla a nad smrtí. Pokud zdánlivě v našem okolí v jakékoliv oblasti vítězí zlo, je to jen dočasné. Když se poctivě rozhodujeme pro Dobro i zlo bude nakonec mocí Boží proměněno v dobro pro nás, v ještě větší dobro, které si ani neumíme představit. „Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků..Jdu, abych vám připravil místo.“/Jan 14, 1-2/ Do nebe se nevejde ani kousek zla, pekla... a ani „oko nevidělo a ucho neslyšelo, co připravil Bůh těm, kdo ho milují.“/1Kor 2,9/

Přeji Ti tedy nejen v dalším roce pokoj a mír do každé Tvé volby pro Dobro. Přeji Ti, abys neustále volil/a/ Dobro. Přeji Tobě, sobě i nám, ať je nás stále víc, kteří budeme chtít žít opravdově, zodpovědně a s důvěrou v nejvyšší Dobro svou volbu na cestě životem, protože podle naší volby bude vypadat náš věčný život. Tak ať Tvá volba stojí za to a Ty v ní zvítězíš tím, že Bůh zvítězí v Tobě.

A volím i to, že se za Tvou dobrou volbu budu modlit... A Ty ji prosím zase vyprošuj mně.

Sestra Miriam