Květnový Dopis pro Tebe

Ahoj!

Posílám Ti krásné sluníčkové květnové pozdravy. Je květen, Lásky čas. Také je měsíc Panny Marie, Matky Ježíše, Syna Božího, a duchovní Matky nás všech. Láska má různé podoby. Je láska snoubenecká, manželská, přátelská, mateřská, otcovská...

V tento lásky čas si připomínáme i lásku Panny Marie k nám všem a lásku všech matek, jejich starostlivost, něhu, objetí i oběti pro nás, jejich děti. Mít matku, opravdovou matku je velký dar. Otec i matka patří neodvolatelně k našemu životu.

Bohu říkáme také „Otče“. Bůh Otec je ale duch. Je to osoba, která není muž ani žena. Bůh Otec s velkou láskou stvořil celý svět a stará se o něj, stará se o nás všechny svou láskou. Jeho láska k nám je jak otcovská, tak mateřská. Zahrnuje oba rysy. V knize Ozeáš se píše: „Naučil jsem Efraima chodit, bral jsem ho na svá ramena, ale nepochopili, že jsem o ně pečoval. Vodil jsem je v lidských poutech, v okovech lásky, byl jsem pro ně jako ti, kdo zvedají kojence až ke tváři, skláněl jsem se k němu a krmil jsem ho.“/Oz 11, 3-4/ Kolik něhy a lásky je v těchto slovech, která si můžeme vztáhnout na každého z nás. Každý z nás byl stvořen Bohem z velké lásky a Bůh je mu Otcem i Matkou. Jeho Láska je pevná a věrná, starostlivá i něžná. Matka i otec nosí své děti hluboko v srdci, myslí na ně a pečují o ně. Mají je „na očích“ a přemýšlejí o tom, co potřebují, co je pro ně nejlepší, jak je vést a vychovávat. Lidští otec a matka jsou obrazem Božím. Mají ukazovat na otcovskou i mateřskou Lásku Boha Otce. O co více tedy skutečná Láska, samotný Všemohoucí Bůh, žije svou Lásku vůči svým dětem!!! Jak teprve On nás má láskyplně „ na očích“, vede nás, pečuje o nás, vychovává nás, dává nám všechno potřebné. Neustále jsme v Jeho mysli a v Jeho Srdci. Slovy Písma nám říká: „Neboj se, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, budus Tebou a řeky Tě nezaplaví. Projdeš-li ohněm, nebude to bolet a plamen Tě nespálí. Vždyť Ty znamenáš v mých očích mnoho, jsi cenný a mám Tě rád.“/Iz 42, 1-4/

Ano, Bůh Ti říká, že znamenáš v Jeho očích mnoho a jsi pro něho cenný. Které dítě, plod lásky otce i matky, by pro své rodiče nebylo cenné? Bůh Tě stvořil a jsi

pro něj cenný, ať chceš či nechceš, vnímáš to nebo ne, přiznáš si to nebo se tomu vzpíráš. Ať dítě dělá cokoliv, tak pokud má milující rodiče, nikdy není vymazáno z jejich srdcí a života. Bůh je Láska, čistá nezištná Láska, a je nemožné, aby na nás přestal myslet a přestal nás milovat. „Já jsem Tě utvořil, nezapomenu na Tebe.“/Iz 44, 21/ „Což zapomene žena na své děťátko, nemá slitování se synem svého lůna? I kdyby ženy zapomínaly, já na Tebe nezapomenu. Hleď, vyryl jsem si Tě do dlaně svých rukou..“/Iz 49, 15-16/ Jsi dítětem samého Boha, protože Tě stvořil, jsi dílem jeho milujících rukou, a proto jsi krásný a dobrý. Jsi dítětem v péči mateřské a otcovské lásky Boha. Křtem jsi se zcela a totálně vrátil se vším, co jsi, do Jeho náruče, nově a svobodně jsi řekl FIAT na Boží otcovství. Nikdo na světě není vyňat z lásky Boží. Každému je nabídnuta Jeho náruč i milost křtu a návratu. Každému je nabídnuta milost neustálých návratů z temnoty hříchu do světla Jeho lásky. Neboj se, patříš Mu. Tvá nejhlubší totožnost je v tom, že jsi Boží, patříš Bohu, jsi Jeho. Nic Tě nemůže vyrvat z Jeho rukou. Jen Tvé rozhodnutí Tě může odvést od Boha. Tvé rozhodnutí pro Něho, tě přivede zpět do Jeho Lásky.

Je Máj, Lásky čas. Kéž je pro Tebe časem nového otevření se a uvolnění se do skutečnosti Boha, Jeho Lásky a nádhery. Kéž je časem, ve kterém budeš se svým Bohem, aby ses nechal obejmout Jeho otcovskou a mateřskou láskou...

To Ti přeje

sestra Miriam