Prázdninový Dopis pro Tebe

Ahoj kamaráde, kamarádko!

Máme krásný čas prázdnin. I když se to týká především dětí, které mají volno od školy, přesto na prázdnináchmá asi podíl každý z nás. Díky těmto chvílím rodiny odjíždějí na dovolenou, babičky a dědečkové mají na prázdniny aspoň na čas svá vnoučata. Unás v klášteře je třeba zase více návštěv, protože jsou prázdniny.

Je čas na to poznat nové kraje a nové lidi, setkat se s našimi přáteli a rodinou, strávit s nimi krásný čas. V dětství mnohý z nás třeba toužil po dobrodružství...Prostě je teď čas, kdy si uděláme čas na pěkný zážitek, odpočinek....Tu dobu „prázdna“, kterou mají děti k dispozici/ a také my o dovolených/ chceme nějak naplnit...

Zážitek...Kolik reklam dnešní svět nabízí tomuto slovu a jak ztoho komerčně těží. V nás ve všech je touha žít a zažít na naší cestě něco krásného, neobvyklého, co „osolí“ naši cestu, dá nám chuť do každodennosti života. Vnějškově se nám nabízí spousta a spousta věcí na podívanou a zážitky, nemůžeme však stihnout vše a na vše také nemáme prostředky a peníze....

Zážitek je součástí života, ale není život sám. Přesto ale, kdo prožívá svůj život v otevřenosti a naplno, tomu se stane život jedním velkým dobrodružstvím a zážitkem. To, co je rutina, každodennost, může být dobrodružstvím a nemusíšzaplatit z peněženky ani korunu a trápit se, že na víc nemáš. Stačí mít otevřeny oči srdce dokořán a vidět to, co druzí nevidí – smysl, krásu, lásku, obdarování...Zeptáš se, kde je vidět?? No všude kolem nás. Klidně se se mnou hádej, že to tak není. Víš, co potom udělám? Řeknu Ti: „Příteli, přítelkyně, nedivím se, že nevidíš, protože Tvé oči jsou zakaleny. Můžeš ale uzdravit svůj zrak. Dívej se na Lékaře, dívej se na Boha tím, že s Ním budeš žít a Tvůj život se stane jedním velkým dobrodružstvím a zážitkem vztahu Lásky.“ Toto prozření si nemůžeme dát sami, ale je na nás abychom se mu otevřeli. Bůh je touží dát každému z nás. Bůh nikoho nevylučuje ze vztahu s Ním.

Bůh chce každému z nás dát jedinečný vztah Lásky. Bůh touží po hlubokém osobním vztahu právě s Tebou. Je pokušení si myslet, že je to pro druhé, ale ne pro mne. Skutečně každému je nabízen plný život účasti na Životě samého Boha. Bůh hledá každého z nás. Ve své Moudrosti má pro každého z nás svůj KAIROS, ČAS MILOSTI, kdy se nám přiblíží a osobně se dá poznat. Je to chvíle hlubokého setkání s Bohem, ten největší zážitek našeho života, kterým jsme zdarma obdarováni. Vzpomeneš si na tu chvíli? Nosíš ve svém srdci vděčně toto setkání, které bylo náhlé či postupné a změnilo Tvůj život? Možná jsi právě na cestě k tomuto velkému KAIROS a setkání. Buď trpělivý/á/, neboj se a věř. Bůh mnohokrát víc touží po tomto setkání a dá Ti ho pro Tebe v nejlepší chvíli Tvého života, až budeš připraven/a/. Možná Ti Bůh už nabízel toto setkání a Tyses stáhl/a/, zablokoval/a/. Byl v Tobě možná zbytečný strach, že by Bůh chtěl po Tobě nějakou změnu. Protože ještě z hloubi srdce nevíš, že On chce pro Tebe jen to nejlepší, uzavřel/a/ses tomuto setkání. Bůh je ale věrný. Dal svůj život, aby nás vysvobodil z otroctví našeho strachu, z naší uzavřenosti do sebe. Bůh znovu a znovu bude klepat na Tvé srdce, nenásilně, jemně...Bude čekat na Tvé další KAIROS.

Věřme tedy, věřme v Jeho Lásku a prosme našeho dobrého Pána, ať jsme stále otevřeni pro KAIROS setkání s Ním. Prosme Ho, ať prázdno v hloubce naší duše je vědomě darováno Jemu pro vztah s Ním - jako místo Jeho přebývání v nás. Jen v Něm naše duše nalezne spočinutí, odpočinutí, domov. Pokud se budeme učit den za dnem neustále se Mu otvírat, může se stát celý náš život jedním velkým KAIROS, časem milosti a setkání s Bohem. Nic nás nemůže odloučit od Kristovy Lásky. Záleží jen na nás. Jestli se ještě blokujeme, prosme Ho o uzdravení...a nepřestaňme prosit. Ježíš nám jednou dá plné uzdravení našeho srdce a my Mu potom skutečně uvěříme. Pak ať se bude dít v našem životě cokoliv, všechno bude KAIROS, milost setkání s Ním.

Přeji Ti tedy krásné prázdniny, nová setkání a objevování nových míst...Ale především Ti přeji skutečný ČAS setkání s Bohem, objevování dobrodružství, která můžeš zažít jen ve vztahu k Němu, a tak i uprostřed práce pracujícího člověka bude mít Tvé srdce stálý podíl na věčných prázdninách a spočinutí v Lásce

Tvoje sestra Miriam