Andělský Dopis pro Tebe

Ahoj andělský človíčku!

Tak jak se Ti daří? Máš andělský život? Možná už jsi někoho slyšel říkat: „Byl jsem na dovolené na Kanárech, to byl andělský život.....“ Ale co je pro Tebe vlastně andělský život? Jak si takový život představuješ? Zkus o tom trochu popřemýšlet, povol uzdu své fantazii... Navíc se 2.srpna slaví u nás ve františkánském řádu svátek Panny Marie Královny andělů, tak je to přímo aktuální.

Mít andělský život znamená žít jako andělé. Ale kdo jsou to vlastně andělé? Bůh stvořil svět, stvořil také bytosti duchovní a lidské, které jsou schopny mít k Němu vztah a svobodně se rozhodnout pro tento vztah lásky. Kdo je to lidská bytost, toho se denně dotýkáme sami v sobě i v druhých. Duchovní stvořené bytosti ale známe či neznáme? Existují, mají svobodnou vůli jako my, jsou daleko inteligentnější než my, nemají ale tělo jako lidé. Víme, že mezi ně patří i andělé. A o andělech slyšel snad každý, ale ne každý věří, že existují a nepatří jen do pohádek. Mluví o nich i Písmo.

„Svým andělům dal o Tobě příkaz, na všech tvých cestách být Ti ochránci.“/Ž 91,11/

Andělé patří mezi duchovní bytosti, stvořené Bohem. Anděl znamená „poslaný“. Věříme, že každý z nás má anděla strážného, který byl poslán Bohem z lásky, aby nám pomáhal. Určitě nejeden z nás má zkušenost jejich pomoci a ochrany, když jsme je prosili o pomoc. Písmo také uvádí existenci archandělů. Jsou to andělé, kteří k nám lidem byli posláni s významným poselstvím. Třeba archanděl Gabriel oznámil Panně Marii, že se jí narodí Ježíš, Boží Syn.

Co tedy dělají andělé? Co je ten jejich andělský život? Dobří andělé se především rozhodli pro Boha, milují Ho vším, co jsou, celým svým bytím. Naprosto žijí andělsky plnou láskou k Bohu. Především se nechají milovat Bohem a milují. K jejich lásce patří i to, že jsou ochotni nechat se Bohem poslat... Jsou Mu zcela k dispozici, aby jim svěřil úkol, poslání, které mají naplnit. A Bůh, který stvořil nás lidi k obrazu Ježíše, svého Syna, posílá tyto nádherné milující duchovní bytosti, aby sloužili nám, lidem. Slouží Bohu tím, že i nás milují, chrání nás a pomáhají, zvěstují nám důležité věci a dávají nám vnuknutí, co máme či nemáme dělat. Anděl vším, co je, plní poslání od Boha, říká neustálé: „Zde jsem, Pane, pošli mě...“ To je jejich andělský život. Protože milují, slouží, žijí pro Boha a druhé, jsou andělsky šťastní.

Proto nemusíš jezdit na Kanáry na drahou dovolenou. Nemusíš se ani pohybovat ve snech a nereálných představách o tom, jak bys mohl žít, aby ses měl andělsky. Stačí jen tak málo a budeš žít andělský život. Stačí „jen“ Tvé rozhodnutí nechat se milovat Bohem a Lásku Mu oplácet láskou, třeba i tím, že se andělsky necháš poslat tam, kde Tě On potřebuje. A co bys neudělal pro Boha, který Tě miluje nekonečnou bláznivou Láskou? Je to tak jednoduché, ale my jsme složití. Bůh často musí na nás trpělivě čekat, až pochopíme a dáme si říct... Čeká, až Mu uvěříme, že pro nás chce jen a jen to nejlepší, prostě andělský život.

Přeji Ti tedy z celého srdce, aby sis dovolil nejen o letošních dovolených a prázdninách žít andělsky: žít s Bohem v plnosti vztahu lásky k Němu, žít z lásky ve službě druhým, ke kterým Tě sám Bůh andělsky posílá, abys je chránil a pomáhal jim na jejich cestě, která vede do hlubin Lásky Boží.

Takový andělský život Ti vyprošuje

sestra Miriam