Zářijový Dopis pro Tebe

Šťastný nový školní rok!

Před několika dny děti znovu zasedly do školních lavic. Začal pro ně nový školní rok. Každý nový rok si přejeme, aby byl šťastný. Proč si tedy nepopřát, aby byl šťastný i nový školní rok? A proč to nepopřát dětem i nám? Každý školní rok je školní i pro nás, když chceme. Každý rok se pro nás stává školou, učením, pokud jsme ochotni zařadit se mezi školáky. Život je škola. Kdo chce žít a skutečně žít, musí se stále učit, učit žít. Proto i Tobě přeji šťastný nový školní rok....

A co udělat pro to, aby byl šťastný? Co je pro Tebe štěstí? Žalmista v 73. žalmu píše: „Mé štěstí je být Ti nablízku, proto chci být stále u Tebe.“ Je velké štěstí být milován a milovat. Vzácná a krásná je lidská hluboká a opravdová láska. Žádná lidská láska však nenaplní všechny naše touhy, hlubinu srdce. Byli jsem stvoření Bohem pro lásku,

pro vztah k Němu i k druhým. On nás „udělal“. On nás stvořil a dokonale nás zná. Ví, po čem toužíme, ví, co nás udělá šťastnými. Žalmista v to všechno věří, a proto zpívá svému i našemu Bohu: „Mé štěstí je být Ti nablízku, proto chci být stále u Tebe.“

Štěstí je být v blízkosti toho, kdo nás miluje a koho milujeme my. Pokud to platí na lidské rovině, o to víc to platí na rovině duchovní vzhledem k Bohu. Když víme, že Bůh nás miluje, je největším štěstím být v blízkosti, v náručí této bezpodmínečné, milosrdné Lásky. Pokud zažijeme hlubokou zkušenost objímající náruče Boží v našem životě, budeme zpívat se žalmistou: „Mé štěstí je být Ti nablízku, proto chci být stále u Tebe.“

Proč tedy chceme být v blízkosti Boha? Protože Mu věříme a v Jeho blízkosti nalézáme vše, po čem touží naše srdce: štěstí, lásku, krásu, bezpečí, pokoj, něhu, sílu..... Skrze to všechno si nás Bůh přitahuje, abychom poznali bytostně, srdcem, že Mu můžeme věřit stále víc a hlouběji, bez hranic. Můžeme se Mu odevzdat s důvěrou, protože On nás nesmírně miluje.... Tato zkušenost se může stát tak hlubokou a tak prožitou, že se dostane do našeho vědomí natolik, že ať potom v životě prožíváme cokoliv i bolest, těžkosti, nepochopení, kříž, víme, že On je s námi a svou přítomností nás nese a objímá, aniž bychom to třeba pociťovali. A to je skutečné štěstí, skutečné přesvědčení ze zkušenosti, že jsme milováni a Bohu na nás záleží! Chceme být v Jeho blízkosti nejenom pro naplnění pokojem, bezpečím, krásou, láskou, ale protože víme, že On sám je ve své osobě Láska, Bezpečí, Krása, Radost, Štěstí. Jaké štěstí je být v blízkosti Toho, který sám v sobě je to, po čem toužíme!

„Chci být stále u Tebe!“ To je touha žalmisty, jeho život. Být v blízkosti Boha je touhou každého srdce. Bůh tuto touhu do nás vložil. Záleží na nás, jak hluboce si ji uvědomíme a co uděláme pro naplnění touhy. Začíná nový školní rok a my se také můžeme učit, učit se být v blízkosti Boha, a tak se učit otvírat nejhlubší touze našeho srdce. Každý z nás má jinou originální cestu, jak být v blízkosti Boží. Dítě ve škole má mít odvahu naučit se novým věcem. I my potřebujeme odvahu k hledání naší jedinečné cesty, jak přebývat v blízkosti Boha, a tak se stát šťastnými.

„Mé štěstí je být Ti nablízku, proto chci být stále u Tebe.“ Skrze všechno můžeme být v blízkosti Boha. Všechno, čím procházíme, co prožíváme, se může stát dialogem lásky s Ním, to znamená modlitbou. Prosme Ho, ať On sám nás jako nejlepší Učitel naučí, jak žít s Ním. Všechno potom bude mít pro nás smysl, bude pro nás dobrem, pokud dovolíme Bohu, aby vstoupil do všech událostí, vztahů, radostí, problémů, bolestí. Jeho přítomnost promění vše – radostné i těžké - v dobro pro nás. Tato Jeho přítomnost v celém našem životě je naše největší štěstí. Je to začátek života věčného, který nikdy nekončí. Smrt nám může vzít vše, ale nikdy nám nevezme vztah k Bohu, kterým jsme žili na této zemi. Vztahem lásky k Bohu je smrt přemožena životem, životem mezi Bohem a námi, který trvá navěky. Není život pozemský, který teď žijeme, a potom věčný po smrti. Život věčný začíná už tady a teď, je to vztah k Bohu, bytí a společenství s Ním.

Proto Ti přeji, aby ses učil/a/ žít Bohu nablízku a začal/a/ tak šťastný život, věčný život vztahu s Ním, který Ti nikdo a nic nemůže vzít, pokud Ty sám/sama/ nedovolíš.

V modlitbě nablízku Bohu se modlím i za Tvé štěstí

sestra Miriam