Říjnový Dopis pro Tebe

Pokoj a dobro, Tobě!

Zdravím Tě dnes tak, jak zdravil své bratry a sestry svatý František. Přál jim pokoj a dobro...To jsou dnes velmi vzácné dary. Naše doba je často hektická, uspěchaná. Zachovat si v ní pokoj a mít v srdci skutečné dobro je velký dar. Kolik věcí nás jenom znepokojuje. Hned nás štve, že se počasí pokazilo. V dopravních prostředcích je pořádná tlačenice, že sotva dýcháme. Za chvíli prožijeme v práci nepříjemný výstup našeho kolegy. Navíc nám šéf uložil další práci, se kterou jsme nepočítali...Potom už jsou naše nervy pořádně napnuté....A do toho všeho a do všech dalších situací toužím přijít se sv. Františkem a popřát vám pokoj a dobro – s důvěrou, že nás oba nevyhodíte, ale otevřete se tomuto daru.

Zachovat si v srdci pokoj skrze všechno, co se děje, je velký dar. Proč nás vlastně tolik věcí znepokojuje? Často máme v sobě určité utkvělé představy, jak by věci a události měly být a jak by měly probíhat. My jsme středem našeho života a rozhodujeme, co je dobré a zlé. Toužíme přirozeně, aby vše bylo „ v pohodě“. Když potom něco není podle našich představ a tužeb, máme tendenci k neklidu, napětí...To je běžné...Záleží teď na tom, jak s tímto vším, co prožíváme, zacházíme.... Spisovatel Lewis říká, že nebe je skutečnost, kterou přijímáme, ale peklo si vytváříme sami. Náš postoj k životu může být skutečně dvojí: buď život přijímáme aktivně takový, jaký je a spoluvytváříme ho nebo se držíme utkvělé představy života, jak by měl podle nás vypadat, a když to tak není, jsme neklidní, nevrlí, nadáváme a obviňujeme všechny kolem nás.

A sv. František přichází a přeje nám „pokoj a dobro“, které tak moc potřebujeme. On nám však jenom nepřeje tyto dary, ale také ukazuje cestu, jak dojít k pokoji a SKUTEČNÉMU DOBRU. František je světcem CHVÁLY. Je znám jeho Chvalozpěv stvoření, kdy chválí Pána za celé Jeho stvořené dílo..Chválí Pána dokonce za smrt, protože je branou k přímému patření na našeho nádherného Pána a Boha. František žije hluboce s Bohem, je kontemplativní. František dokáže zahlédnout Boží pohled na všechno a skrze všechno vidí Boha. Všechno je mu „oknem“ do nebe, do věčného života. Nezastavuje se u věcí, událostí, ale dokáže vidět „za ně..“ Vidět za věci, události ve víře, znamená mít naději ve vítězství dobra a lásky, které nám přinesl Ježíš. František věří v Ježíšovo vítězství. Vidí stvořenou krásu a po znetvoření krásy hříchem se učí od Boha vidět krásu obnovenou. Tak může nosit v srdci pokoj.

Často je důležitá změna pohledu na věci. Křesťan má být vždy pozitivním člověkem – kvůli Kristu a Jeho vítězství lásky skrze kříž. Je hluboce realistou, vidí zlo a nezlehčuje ho, ale věří Bohu, který je mocnější a větší, než jakékoliv zlo, a proto chválí Pána za vše jako sv. František...Chvála je lék na beznaděj. Pravdivá chvála vypovídá o naší víře, důvěře a odevzdanosti Bohu. Čím srdce žije, ústa přetékají.

Tak co, připojíme se k těm, kteří nadávají na všechno, protože nedokáží vyjít ze svých představ, pohledu na věci a rozčiluje je všechno, co není podle nich? Nebo budeme skutečně věřící, v odevzdanosti Bohu budeme ve víře vidět věci skryté a stále více budeme chválit Pána, protože „ všechno napomáhá k dobrému těm, kdo Ho milují“? Nebe je skutečnost, kterou přijímáme, peklo si člověk vytváří v srdci sám...

Tak Tobě i nám všem přeji, ať se hluboce otevřeme realitě i když někdy pořádně bolí, ale ať se v ní dokážeme setkat s Bohem, protože život s Ním je naším nebem, ať už se děje cokoliv.

Tedy POKOJ A DOBRO v blízkosti Boží Tvému srdci přeje ...

sestra Miriam