Listopadový Dopis pro Tebe

Gratuluji Ti, jsi svobodný /svobodná/!

17.11. slavíme Den boje za svobodu a demokracii.„Máme holé ruce!“ To je jedno

ze zvolání studentů, které se neslo ulicemi Prahy při sametové revoluci před 25 lety.

Po svatořečení svaté Anežky České došlo k převratu a náš stát byl osvobozen od totalitního režimu ke svobodě. Svoboda, jak je to silné a krásné slovo. Svoboda je dar, dar od Boha. Jako svobodní lidé tento dar můžeme využít k dobru, ale i ke zlu. Co pro Tebe znamená slovo svoboda? Jak je pro Tebe důležitá? Kdy se necítíš svobodný /svobodná/?

Když nás Bůh stvořil, daroval nám svobodu a tím i schopnost lásky, milovat. Pokud bychom byli nuceni dělat dobro, nezáleželo by to na našem rozhodnutí, nemohli bychom milovat. Bůh „riskoval“, když nám daroval svobodu, že ji obrátíme proti Němu a ke zlu. Bůh je Láska. A láska vždy dává svobodu. Pokud tedy využíváme dobře tento dar, dáme ho zcela ke službě lásky a dobra.

Máme zkušenost komunistického režimu, že nám nedával svobodu k dobru. Bránil lidem, aby vyznávali víru a žili zcela v souladu s ní. Mít víru je největší dobro na zemi a totalitní režim neviděl ve víře dobro, ale ohrožení, a proto projevy věřících omezoval a potíral. Omezení se týkalo mnoha jiných věcí: cest do zahraničí, svobody projevu...atd. A tak říkáme, že jsme nežili ve svobodě. Když nám po sametové revoluci byla vrácena státem svoboda v těchto důležitých věcech, jak jsme s ní naložili? Jsme teď skutečně svobodní?

Ve svém nitru máme možnost poznat naše nejvyšší možnosti, máme možnost poznat sami sebe, jakými bychom mohli a měli být. Do každého z nás je vložen nesmírný potenciál krásy a dobra od samotného Stvořitele. Jdeme však za svým srdcem, za nejhlubší touhou našeho nitra po dobru a Lásce? Jsme k tomu svobodni nebo i ve vnější svobodě nás zotročuje spousta věcí a možností, názorů? Neustále máme svobodu a možnost volby...Volím, co je nejsprávnější a dobré?

„Máme holé ruce!“ volali studenti v listopadu 1989. Kéž bychom měli také holé ruce a vyprázdněné srdce ode všeho, na čem lpíme a čeho se nedokážeme vzdát. Bůh má pro nás skvělé možnosti a velké dary. Pokud ale „v rukou života“ za každou cenu budeme držet sebe, věci, vztahy, představy, které nejsou dobré, budeme mít „plné“ ruce a nebudeme moci přijmout obdarování v plné míře, v jaké je Pán pro nás připravil. My sami spíše věříme našim plánům, našim představám než Bohu, který je Všemohoucí a Vševědoucí...On jediný je skutečné Dobro a má moc dovést nás do plnosti života a štěstí.

Ježíš říká:“Pravda vás osvobodí..“ Osvobodí nás pravda o nás samotných. Uznat svou závislost na Bohu, naši malost před Ním a zároveň velké obdarování a Lásku, kterou nám nabízí: to je cesta, která vede k pokoře. Otevření se této pravdě je otevřením se Bohu, Jeho Lásce a našemu naplnění, štěstí. Odmítání a popíraní této pravdy nás uzavírá skutečnému životu. Potom jsme často jako ti, kteří „bijí hlavou o zeď“ a vždy se poraní o svoji paličatost a pýchu...

Je velká věc nebát se pravdy, pravdy o sobě a svém životě, která je objektivní. Je velká věc hledat neúnavně tuto pravdu i přes pády a kotrmelce života. Je úžasné najít ve vztahu k Bohu pravdu o sobě, o svém poslání a mít vnitřní svobodu podřídit této pravdě svůj život a spolupracovat s ní. Je nádherné mít před Pánem holé ruce a srdce, abychom přijali Jeho dary, dary lásky Otce svým dětem...

Jsi svobodný /svobodná/, gratuluji Ti k tomuto daru. Je teď na Tobě, jak se rozhodneš s tímto darem naložit. Tvé štěstí je ve Tvém rozhodnutí...Tak Ti fandím a prosím za Tebe, ať máš svobodné srdce uskutečnit nejlepší a nejskvělejší touhy svého života

o dobru, Lásce a štěstí...

Ať Ti k tomu pomáhá svatá Anežka Česká, která měla sílu svobody opustit možnosti pro nejkrásnější možnost života s Bohem a dobrodružství Lásky s Ním...

Tvoje sestra Miriam