Májový Dopis pro Tebe

Milý poutníku, poutnice do nebe!

Ježíš přišel na svět, žil zde, zemřel za nás, byl vzkříšen a vrátil se k Otci, aby nám všem, Tobě i mně, připravil místo v nebi. Tato radostná zvěst je nám vším, je naší nadějí na našem putování. Nejdeme nadarmo, máme cíl cesty a tím cílem je nebe, návrat k Otci, život v dimenzi, která existuje a je realitou. My si realitu nebe nedokážeme představit, protože „ je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo Ho milují.‘“ Víme však s jistotou, že nás tam čeká náš Bůh, který je Láska, Milosrdenství, Věrnost, Radost, Pokoj.... je nám vším.

Ježíš o sobě říká: „Já jsem cesta.., kdo mě následuje, bude mít světlo života.“ Chceme-li jít do nebe a vrátit se k Otci, do nekonečného štěstí věčného života, vztahu s Ním, je třeba k tomu zachovávat Ježíšův návod, je třeba Ho následovat, slyšet Jeho slova a zachovávat je. Nakolik je Evangelium skutečným měřítkem našeho života? Představte si, že by světově známý a oblíbený herec, sportovec, vědec, veřejný činitel napsal nějakou knihu. Někteří lidé se budou rvát o tuto knihu, budou číst až fanaticky životopis svého oblíbence a zjišťovat o něm co nejvíce informací. K nám přišel Bůh, živý Bůh v osobě Ježíše Krista. Nejde o to být fanatiky, ale žít v realitě. Pokud ale věříme ve všemohoucnost, vševědoucnost, všudypřítomnost Boha, jak je možné, že vášnivě nečteme Evangelium, nesnažíme se žít podle rad Boha, který zná všechno? Věříme Mu skutečně nebo více věříme sobě či „osobnostem“ světa?

Ježíš zemřel proto, abychom my mohli přijít do nebe, On zná cestu, stačí číst Jeho slova, zachovávat je, naslouchat Mu a poslechnout Ho. Představte si jaká by to byla čest pro začínajícího hokejistu jít se učit k Jágrovi. Jak by hltal každé jeho slovo a radu, kdyby se chtěl výborně naučit hrát hokej. S námi v Písmu, svátostech, situacích každodenního života vede dialog sám Tvůrce života. Kolik krásných věcí by se v našem životě stalo, kdybychom Mu věřili a poslouchali Ho ne proto, že se to má a doporučuje se to za vhodné, ale proto, že Mu věříme!!!!!!! Skutečně, nakolik věřím Bohu, že mě miluje a je Všemohoucí a Vševědoucí, natolik Mu naslouchám a poslouchám Ho ve všem, co se děje. Jsme učedníci, každé umění se dá naučit i „umění“ naslouchání a poslušnosti Vůči Bohu, který je Láska a vložil do nás schopnost vztahu s Ním. Můžeme rozvíjet aktivně tuto schopnost, dar...Ježíš nám slíbil svého Svatého Ducha, který nás naučí všemu, naučí nás dialogu s Ním, naučí nás volat „ABBA“, „Tatínku“ k našemu nebeskému Otci. Prosme tedy s důvěrou a bude nám dán tento Dar darů.

Na Tvé cestě do nebe Ti tedy přeji srdce otevřené pro Ducha Svatého, srdce zamilované a věřící, které Bohu naslouchá a poslouchá Ho, protože ví, že na světě není nic moudřejšího 

Tvoje sestra Miriam