Dopis pro Tebe na konec prázdnin

Pokoj a vítězství Tvému srdci!

Prázdniny se blíží ke konci. Doba prázdnin je také dobou her, soutěží, závodů nejen na dětských táborech. I téma závodu se objevuje v Písmu. Sv. Pavel píše: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.“/1Kor 9,24-25/ Pavel přirovnává náš životní běh, naše snažení k závodu. A kdo by nechtěl vyhrát?? Máme běžet tak, abychom získali cenu, vítězství! Jak tedy vítězit v tom nejopravdovějším závodu, nejdůležitějším v našem životě?

V životě zvítězí ten, kdo dokáže život vzít a nést takový, jaký je. Ten vítězí, kdo, všechno, co přichází, dokáže použít ke svému růstu a ve všem se setká s Bohem. Ten, kdo si v srdci uchová pokoj, spojí se s Bohem uprostřed všeho, co se děje, vyhrává svůj závod života.

Když žijeme modlitbou, dialogem s Ježíšem, náš životní běh dostane energii ze samého zdroje života. Všechno, můžeme vložit Bohu do rukou, aby to přetvořil svou Láskou... Všechno, co v životě přichází, může být poselstvím, výzvou. Jestli je něco těžkého, neuzdraveného v srdci, co nás tíží, přináší nepokoj a negativní pocity, je třeba vystavit tuto bolest uzdravujícímu pohledu Ježíše. Kolik z nás povídá o svých těžkostech, náladách, starostech všem kolem sebe, ale zapomíná jít za Tím, kdo skutečně může do hloubi srdce pohladit, uzdravit, pomoci. Kolik z nás se uzavře po tíhou toho, co musí nést, do izolace, zahořklosti, negativismu, náladovosti. Vystavit své srdce Ježíši se vším, co se v něm děje, je jedinečná, nejúspěšnější léčba na vše, co přichází. Nemusíme zůstat sami. Ježíš nám nabízí svou lidskou a božskou blízkost do všech situací našeho života. Důležité je být s Ním, zůstávat s Ním a v Něm. Pak všechno ve svůj čas najde řešení a smysl. Pod Jeho milujícím pohledem může naše zraněné srdce roztávat v Jeho Lásce. S Ježíšem se na naše těžkosti a starosti můžeme podívat novým pohledem a najdeme, co dobrého se v nich můžeme naučit a jak skrze ně můžeme růst... Svatost není náš výkon, ve kterém jsme skvělí a dobří ze svých vybičovaných sil. Svatost znamená dovolit Ježíši, aby prostoupil svou přítomností zcela naši osobu, všechno, co jsme a co děláme.

S velkou důvěrou a vděčností smíme nabídnout Ježíši dům našeho lidství, aby On se stal jeho výlučným obyvatelem a svou přítomností ho zcela očistil, posvětil, vybavil svou krásou po tom, co byl zasažen, rozbit a pošpiněn našimi hříchy nebo hříchy druhých. Tam, kde je přítomen Ježíš, dějí se stále zázraky. Kde je On přítomen, je život, světlo, láska, pokoj, vítězství a radost.

Ježíš s námi touží být, ale nenutí nás k tomu... Je na nás, jestli ho budeme zvát do našeho života, kdy a jak často budeme s Ním a kdy bez Něho. Naučme se být s Ním stále a nechat Jeho láskou pronikat vše, co je skutečností v nás. To je naprostá výhra do našeho života, kterou nám nikdy nikdo nevezme. Vítězství pro nás je přetvářející přítomnost ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše v každém okamžiku našeho života.

Toto vítězství vyprošuji Tvému srdci

Sestra Miriam