Milosrdný Dopis pro Tebe

Ahoj dárečku!

Za dva měsíce budou Vánoce. Už teď někteří počítají své úspory a přemýšlejí, jak potěší v tyto vzácné dny své nejbližší. Dáváme a přijímáme dárky. My sami máme přijmout ten největší Dar darů, Boha, a sami se stát darem Jemu. Připravit dar není vždy snadné. Sám se stát darem je plodem velké Boží milosti a zároveň naší spolupráce... Bůh touží po tom, abychom se Mu darovali. On ví, že právě extáze naprostého darování nás učiní sebou samými, šťastnými a naplněnými lidmi.

To, co je předpokladem naprostého darování se a spojení s Bohem, je sebepoznání a sebepřijetí. Abych se mohl/a/ darovat, musím se přijmout v pravdě. Představte si, že Vám někdo dává jablko a s přesvědčením tvrdí, že od něho dostáváte hrušku a trvá na tom. Něco podobného se často děje v našich životech. Třeba i toužíme po tom, abychom se Bohu a druhým darovali, ale nejsme pokornými, nejsme v pravdě a ve svých myslích nabízíme Bohu něco, co vlastně nejsme. Potom se divíme, proč stagnujeme. Místo toho abychom vyznali před Bohem svou pýchu, své případné neútěchy ještě nazveme téměř nocí víry svatého Jana od Kříže.

Je velmi důležité stát před Bohem v pravdě! On je Pravda a vidí všechno, co v nás je: naše dary, krásu, naši lásku, touhu i naše temnoty, útěky, slabosti, hříchy. On se dívá na každého s nesmírnou Láskou. Je velkým vítězstvím a osvobozením dovolit Bohu, aby nám dal poznat nás samotné skrze modlitbu, události, vztahy s lidmi. Když se vystavíme Jeho zraku se vším, co v sobě neseme, ocitneme se v Jeho milujícím objetí. On nás svou milostí bude pronikat a proměňovat. Někdy to vyžaduje velký kus odvahy vidět se takoví, jací jsme, a neutéct před tímto poznáním, ale přijmout je a takto se Bohu darovat. Bůh má z toho potom velikánskou radost! Právě tehdy se odehrává návrat ztraceného marnotratného syna, který se vrací do otcovského domu pravdy a lásky, zbaven iluzí o sobě a posílen poznáním nekonečného Milosrdenství Boha, který nám, synům a dcerám, běží vstříc ve Vtělení svého Syna. Nemáme se čeho bát. V objetí Božím vždy najdeme jen absolutní čistou lásku. Jen je třeba nechat se obejmout v pravdě, nebát se pravdy, která osvobozuje a uschopňuje k přijetí velkých darů našeho dobrého marnotratného Otce.

Tak Ti dnes přeji odvahu k pravdě, abys poznal/a/ sebe, dar, který má být Tebou přijat a darován Bohu. Přeji Ti, abys dovolil/a/ Bohu proniknout svou láskou a světlem i ty kouty Tvé duše, před kterými bys nejraději utekl/a/. Přeji Ti objímající Boží přítomnost, ve které v pokoji a vděčnosti přijmeš svou velikost i bídu jako dar, který může být darován a proměněn Bohem v nového člověka, stvořeného podle obrazu Božího.

Tvoje sestra Miriam