Velikonoční Dopis pro Tebe

Gratuluji Ti,

je Ti nabídnuto vítězství nad každým zlem, nad smrtí, bolestí, slabostí a hříchem.Tvůj Bůh a Pán, Pastýř a Přítel Ježíš Kristus za Tebe zaplatil a koupil Ti vstupenku do nebe. Neboj se, nabízí Ti svou ruku a něžně Tě volá Tvým jménem. Chce Tě vyvést z každé temnoty, hříchu, z pýchy a sobectví,z bolesti … ne na chvíli, ale navždy. On Tě nesmírně miluje a touží po Tvé společnosti. Jsi krásný/á/ v Jeho očích a neustále na Tobě spočívá Jeho milující pohled.

Pojď tedy slavit slavnost Velikonoc, přijmi nabídnutou ruku samotného Boha a nech se vést Životem do nebe. Učiň přechod z království svého Já, kde vládne nedokonalost, bída, hřích, do království vztahu, Lásky. Zde je Králem Bůh. Vládne svou pokorou a svým mocným milosrdenstvím, objímá celý vesmír a obejme i Tebe, když Mu to dovolíš. Pokud se stane

z Tvého srdce Jeho království, zažiješ vzkříšení. Jestli ve svém srdci a mysli umlčuješ Lásku, Boha, znovu křižuješ Ježíše, Světlo. Dovol Ježíši, aby byl znovu vzkříšen ve Tvém srdci a naplno v něm žil se svou láskou, dobrotou, světlem, moudrostí, se svým královstvím…

Stále stojíš před volbou. Je království pýchy nebo království Lásky. Je temnota nebo Světlo. Jsi středem života Ty nebo je ve Tvém středu Bůh Láska. Je válka nebo Pokoj. Je zoufalství nebo naděje v Život.

Máš koupenou vstupenku do nebe. Můžeš vyjít z pekla pýchy, temnoty, sobectví, války, zoufalství do nebe Lásky, Boha, Světla, Pokoje a Života.

Slyšíš Jeho hlas? Volá Tě jménem, On zvítězil nad zlem a nabízí Ti účast na svém vítězství. Ještě váháš? Vše dostáváš zadarmo!!! Nebe plné andělů a svatých zpívá ALELUJA a touží Tě strhnout k mohutné chvále celého stvoření.

Přeji Ti tedy, aby ses nechal/a/ nově obejmout ukřižovanou a vzkříšenou Láskou. Kéž navždy vládne v Tvém srdci a Ty patříš nebi.

sestra Miriam