Obohacující Dopis pro Tebe

Milovaný boháči a bídníku!

Jsi boháč, dostal/a/ jsi zadarmo dar života a každý den z Boží ruky dostáváš to, co potřebuješ k životu. Dostal/a/ jsi také spoustu darů do vínku. Bůh Tě stvořil krásného, krásnou. Jsi pozván/a/ k plnosti života a štěstí.

Ano, máme v sobě krásu a spoustu darů, ale také denně narážíme na svou chudobu, bídu, náklonnost ke zlému, které jsou také důsledkem prvotního hříchu. Zlo je znetvořením krásy. Kdo by chtěl být „netvor“?

Jak se máme poprat s tím vším, co v nás je? Na jedné straně jsme stvořeni k Božímu obrazu, který je nádherný, protože je dílem Tvůrce. Na druhé straně jsou v nás náklonnosti, zranění a znetvoření, s kterými si někdy nevíme rady.

 

Je tady také ale ON, velký a všemohoucí Bůh, který nás stvořil… A všechno, co stvořil je velmi dobré. Je tady milosrdný Bůh, který nás vykoupil, zaplatil za nás, abychom měli šanci vyjít z temnot a hříchů, které jsou v nás, do nebe, do vztahu s Ním, kde už nejsou temnoty, ale jen světlo, láska a pravda. Je to možné, věřme tomu, sám Bůh nám slibuje tuto proměnu a chce nás k ní osvobodit. Říká: „Poznáte Pravdu a Pravda Vás osvobodí.“ On je Pravda, On nás osvobodí, Jeho máme poznat.

Jde o to nebát se pravdy. Je třeba odvahy přijmout pravdu, jak o svých darech, tak o svých propastech a temnotách. Přijmout a vystavit toto poznání světlu Jeho lásky, která vše promění. Co bude darováno v pravdě, pokoře , bude proměněno Jeho láskou. Prosme tedy o pokoru, o hlubokou pokoru, ve které neutečeme sami před sebou, ale ve které vše, co je v nás vystavíme s důvěrou Jeho proměňující lásce a síle.

Pokud se necháme proměnit, promění se i náš vztah k našemu okolí. Kolik je lidí, kteří neustále kritizují, vše, na co se podívají a čeho se dotknou. Kdo takto kritizuje, sám odhaluje své srdce, které nepoznalo pravdu o sobě a nedůvěřuje Bohu, Jeho proměňující síle. Ježíš za nás zemřel na kříži a přinesl na zem oheň milosrdenství, který svým žárem proměňuje temnoty světa. Dejme vše s důvěrou do tohoto proměňujícího ohně. Nebude nás potom ohrožovat zlo a bída světa, nebudeme na ně nadávat. Bídu svou i druhých i světa můžeme neustále vkládat do Ježíšovy lásky a pokud budeme věřit, stanou se zázraky.

„Tvoje víra tě zachránila,“ opakuje Ježíš v Evangeliích těm, kdo prožili zázrak, protože uvěřili.My nespasíme sebe ani svět, ale sebe, druhé i svět můžeme neustále darovat Bohu v důvěře. A všechno, co Mu darujeme, bude proměněno.

Velkou víru v proměňující moc Božího milosrdenství vám vyprošuje

sestra Miriam