Skalní Dopis pro Tebe

Drazí! 

Bůh je Láska, absolutní Láska, která chce naše dobro. Touží po vztahu s námi a nabízí nám společenství lásky. Z Jeho strany se rozhodnutí pro nás nikdy nemění. Ve společenství s Ním dostaneme všechno: lásku, radost, štěstí, plnost, vztahy s druhými. Bůh nám nabízí sám sebe a všechno, co skutečně potřebujeme k životu.
Dnes jde svět velmi rychle kupředu a nabízí spoustu možností pro náš život. Od dnešní generace se vyžaduje velká zralost, aby obstála. Možnosti nejsou zlem, zlem jsou naše volby, které jsou často povrchní, nezralé a zmatené.


Evangelium nás vybízí, abychom stavěli dům našeho života na skále, kterou je Bůh. Aby náš život měl řád a integritu, je třeba, aby naše volby a rozhodování byly jednotné a vycházely ze stejného základu. Jestliže skálou našeho rozhodování je Bůh, láska, dobro, spousta nabídek nás nebude ohrožovat, ale bude obohacením. Vyžaduje to však svobodné srdce. Nemusím a ani nemůžu volit všechny nabídky. Jsem před Bohem a hledám Jeho vůli, která nabídka je pro mě dobrá a která není. Rozhoduji se pro to, co mě vede více k Němu, k dobru pro mě i pro druhé. V těchto chvílích probíhá letní olympiáda. Spousta lidí sedí u televize. Fandí a dívají se na ty, kteří ve svém životě dokázali udělat radikální volbu pro sport.Často se dozvídáme, kolik obětí a námahy museli přinést, než se splnil jejich sen dostat se na olympiádu. Sportovci vsadili na jednu kartu a vše podřídili své volbě.
V románech čteme o velkých láskách, o vztazích, ve kterých jeden pro druhého opouští člověk vše, jen aby byl se svým milovaným. Kolika bolestmi, strastmi, radostmi i nádherné vzájemnosti prochází vztah manželů, kteří dozrávají do skutečné lásky. Dávají se zcela a dostávají dar lidské lásky. Pokud je jejich láska pravdivá, Bůh do ní vstupuje se svou láskou.
Bůh je Láska a nabízí nám vztah věčné lásky. Byli jsme pro tento vztah stvořeni. Bůh nás ale nenutí ke vztahu k Němu, daroval nám svobodu a tím možnost volby. Kolik jsme schopni darovat této nejdůležitější nabídce našeho života? Volíme Boha jen jako náš zájmový kroužek? Nebo stavíme volbu pro Boha na první místo našeho života a všechny ostatní volby podřizujeme této základní volbě?
Kéž bychom aspoň takové nasazení ve vztahu k Bohu jako olympionici ve sportu… vám vyprošuje sestra Miriam