Otevřený Dopis pro Tebe

Poutníci k Božímu Ty,

posílám vám mnoho pozdravů v těchto říjnových dnech, kdy jsme si slavností připomínali velkého světce svatého Františka…

O Františkovi píše životopisec, že byl celým svým bytím modlitbou. Modlitba je vztah k Bohu. František se tak plně stal vztahem k svému milovanému Pánu. Proměnil ho natolik, že se stal „druhým“ Kristem. František byl s Ježíšem tak sjednocen, že dostal dar stigmat, na jeho rukou, nohou a v boku se zázračně objevily rány, které měl Ježíš na kříži. Láska touží po blízkosti, láska touží po sdílení. František sdílel Ježíšovu lásku k lidem a zároveň s ní i bolest našeho milosrdného Boha nad našimi hříchy. František po poznání této Boží lásky k nám byl zcela uchvácen Pánem a jeho srdce nemohlo jinak než zpívat Bohu chválu.

 

A tady jsou jeho zamilovaná slova:

Ty jediný jsi svatý Pán a Bůh, který činíš divy.

Ty jsi silný, ty jsi veliký, ty jsi nejvyšší, ty jsi Král všemohoucí,

ty Otče svatý, Králi nebe a země.

Ty jsi trojí a jediný Pán Bůh bohů,

ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán Bůh živý a pravý.

Ty jsi láska, ty jsi moudrost, ty jsi pokora, ty jsi trpělivost, ty jsi krása,

ty jsi laskavost, ty jsi bezpečí, ty jsi klid, ty jsi radost,

ty jsi naše naděje a potěšení, ty jsi spravedlnost, ty jsi mírnost,

ty jsi všechno naše bohatství v plné míře.

Ty jsi krása, ty jsi mírnost, ty jsi ochránce, ty jsi náš strážce a obhájce;

ty jsi síla, ty jsi občerstvení.

Ty jsi naše naděje, ty jsi naše víra, ty jsi naše láska,

ty jsi celá naše sladkost, ty jsi náš věčný život.

Velký a obdivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.

/ Chvály Boha nejvyššího/

 

Láska má moc přesměrovat srdce od našeho JÁ k milujícímu TY.

Láska má moc vidět krásu milovaného a radovat se z ní.

Láska proměňuje k podobě milovaného.

Svatý František toto tíhnutí lásky zakoušel ve vztahu k našemu Pánu.

Všichni jsme pozvání ke spojení s Bohem. Není to fráze ani pohádka, ale nejskutečnější skutečnost. Naše cesta životem nás má přivést od našeho JÁ k Božímu TY. K TY milovaného Pána máme putovat skrze bratry a sestry, stvoření, události každého dne. V Božím TY máme nalézt TY našich bratří a sester. To je smysl našeho života. To je naše štěstí, radost, naděje, bohatství, naplnění.

Boží pomoc a síla nám na této cestě nikdy nebude chybět. Bůh toto pozvání do vztahu s Ním nikdy nevezme zpět. Je jen na nás, zda se otevřeme milovanému TY nebo budeme pěstovat ve středu života naše JÁ. Kolik máme vlastních představ svého JÁ o tom, jak bychom měli vypadat my, druzí náš život. Jak se pachtíme za svými nápady. Jak jsme bohatí svým JÁ , a proto jsme smutní, naštvaní, nenaplnění.

Vztah s Bohem a pravdivé vztahy s druhými, skutečná láska jsou darem, kterému se máme otevřít a kterým se máme nechat proměňovat v píseň chvály, k pokorné vděčnosti za vše, co přichází a vede nás k Bohu Jeho prozřetelností.

Srdce otevřené k Božímu TY vám vyprošuje

sestra Miriam