Adventní Dopis pro Tebe

Drahý čekající človíčku!

 

Na co právě čekáš? Někdo čeká na to, že udělá maturitu nebo státnice a skončí školu. Někdo čeká na to, až najde životního partnera. Někdo čeká na práci. Někdo čeká a čeká a čeká, že se změní jeho život… Na co čekáš právě teď Ty? Advent nás vede k tomu, abychom čekali na Pána, až přijde.

Poslal nám dopis plný Lásky, Písmo svaté. V něm řekl, abychom na Něj čekali. On je Pravda. Toznamená, že když slíbil svůj příchod, tak skutečně přijde. Jeho slova nejsou ani předvolební kampaň ani reklama. On je Bůh, Láska… Zamiloval si nás, touží po nás a přijde, aby nás vzal k sobě do absolutního štěstí Jeho přítomnosti, přítomnosti Toho, o kterém můžeme vyznat: „Ty jsi trojí a jediný Pán Bůh bohů, Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán Bůh živý a pravý. Ty jsi láska, Ty jsi moudrost, Ty jsi pokora, Ty jsi trpělivost, Ty jsi krása, Ty jsi laskavost, Ty jsi bezpečí, Ty jsi pokoj, Ty jsi radost...“

Když nás někdo skutečně nezištně miluje a chystá se k nám přijít, jak se na něj těšíme. Ježíš nás vede k tomu, abychom bděli a očekávali Jeho příchod, příchod Toho, který nám touží dát věčnou lásku. Máme se usebrat a připravit se… Co je to ale usebranost? Jeden z hymnů v modlitbách breviáře nám moudře praví:

„Být usebraný to znamená číst Boží plány v sobě a stálým „staň se!“, odpovídat na ně...“

Pokud jsme připraveni na příchod Páně a usebráni, nasměrováni k Němu, potkáváme Ho všude: v bratřích, sestrách, událostech, radostech a bolestech… A On neustále přichází k nám a my každý den můžeme slavit Vánoce Jeho příchodu do všeho, co nás potkává. Ve všem se učíme číst Boží plány a s Marií říkat své FIAT a zpívat MAGNIFICAT, protože všechno, co Bůh učinil, činí a bude činit je velmi dobré. Jen mít oči srdce k vidění…

a ty vám v adventě ze srdce přeji a vyprošuji

sestra Miriam