Tříkrálový Dopis pro Tebe

Drazí!

Pro mnohé lidi byly Vánoce. Pro nás je stále vánoční období a dnes jedna z největších slavností Vánoc, Zjevení Páně. Pro malé stádce, zbytek „nového Izraele“, pro maličké, kteří se otevírají Pánu, mohou být Vánoce stále.

Jak je pěkný nazdobený stromeček, který aspoň některým připomíná teplo domova… Jak je potěšující štědrovečerní večeře, při které tvoříme společenství, rodinu a máme snahu být dobří k sobě navzájem… Jak je krásný každý dáreček, dar, který je ze skutečné lásky a připomíná Lásku absolutní, Boží… Ale to zdaleka nejsou Vánoce!!! Co jsou skutečné Vánoce, jejich srdce a střed?

Maria s Josefem před narozením Ježíše měli za sebou obtížnou cestu do Betléma a byli unaveni, snad vyčerpáni. Maria s Josefem před narozením Ježíše byli odmítnuti Betlémem a nenašli nocleh. Maria s Josefem při narození Ježíše byli na okraji města, v jeskyni, v chladu.

Tak i dnes do nelehkých vnějších okolností, nejen k milujícím srdcím věrných, přichází Bůh jako Emmanuel, „Bůh s námi“. Tak i dnes do naší bídy vstupuje Bůh plný lásky, milosrdenství a odpuštění a je s námi. Tak i dnes do všeho, co jsme, co prožíváme a cítíme, vstupuje proměňující moc vtěleného Boha, Dítěte Ježíše, a učí nás naprosté důvěře, protože On je neustále s námi. A toto jsou Vánoce neustálé, nyní a každý den. Tam, kde Mu dáme svobodu narodit se, je znovu Betlém, jásot andělů, radost a pokoj lidem dobré vůle.

Kéž Mu toto narození vždy a všude dovolíme vám ze srdce vyprošuje

sestra Miriam