Únorový Dopis pro Tebe

Drazí!

 

Pán je Světlo národů, Pán je Sláva svého lidu!

Tato slova zněla z našich rtů a srdcí o Hromnicích.

Bůh přišel na svět jako Světlo.

Přišel do vlastního, ale vlastní Ho nepřijali.

Těm, kdo Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.

 

Bez světla nevidíme skutečnost takovou, jaká je.

Bez světla nevidíme na cestu, kudy jít.

Bez světla nemáme život, jsme v temnotě a chladu.

Bůh je Světlo a Pravda. Pod Jeho pohledem poznáváme skutečnost.

Bůh je Světlo a Cesta. On nás vede bezpečně životem.

Bůh je Světlo, Život a a Láska. Z Jeho milosti jsme živi.

Kdo se uzavírá Bohu, uzavírá se Světlu, Pravdě, Cestě, Životu a Lásce.

Kdo otvírá své srdce dokořán Bohu,

přichází k němu se Světlem i Pravda, Láska a Život,

poznání cesty a skutečnosti.

Přijmeme-li Boha, Světlo a Pravdu, sami se staneme světlem pro svět.

Přijmeme-li Boha, Cestu, staneme majákem pro cestu mnohých.

Přijmeme-li Boha, Život a Lásku, staneme se Božími dětmi,

které milují mocí Lásky samého Boha.

Ze srdce vám přeji a vyprošuji, ať se zcela obrátíte k Bohu,

ke Světlu našeho života, a stanete se také světlem

sestra Miriam