Velikonoční Dopis pro Tebe

Aleluja, raduj se převelikou radostí,

jásavě plesej ve svém srdci!

Byl jsi mrtev a znovu žiješ,

byl jsi ztracen a jsi znovu nalezen,

byl jsi v temnotě a tvou duši nyní naplnilo světlo nebe…

Pro tyto dary nestačí slova díků, duše propuká v jásot, s Marií a nebešťany zpívá své jedinečné MAGNIFICAT za milosrdenství Nejvyššího. 

Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, ale tento obraz hříchem poničil.

Člověk byl stvořen pro lásku s Bohem, s lidmi, ale vybral si sobectví.

Člověk byl stvořen pro život věčný, ale hříchem se rozhodl pro smrt.

 

Milosrdný Bůh vyšel vstříc v Ježíši ztracenému člověku.

Láskyplný Bůh odpustil kajícímu člověku každou vinu.

Všemohoucí Bůh proměnil temnoty smrti ve světlo vzkříšení.

Bůh lásky zve nyní i Tebe, abys vstoupil/a/ do proměny Velikonoc.

Místo sebe učiň středem života Boha. Jako se planety točí kolem Slunce, ať Tvé srdce, mysl, city, vše, co jsi, se „točí“ kolem Boha, Lásky. Bez Boha v nás vládne temnota, sobectví a hřích. Ve spojení s Bohem dostáváme jako „pupeční šňůrou“ život, lásku, světlo, tím jsme vzkříšeni ke skutečnému životu. 

Ať tedy Život je i Tvým životem a Ty šťasten /šťastna/ s Ním a v Něm zpíváš navěky své ALELUJA za Lásku

Ti ze srdce vyprošuje sestra Miriam