Červnový Dopis pro Tebe

Drazí,

Ježíš za nás zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Tak nám otevřel bránu do nebe. Nebe, věčný život je vztah s Ním, účast na životě Nejsvětější Trojice. Život Nejsvětější Trojice je neustálé vzájemné darování se v lásce.

My jsme také pozváni k tomuto věčnému sebedarování. Bůh nám nabízí sám sebe, život v dynamice vztahu lásky. Bůh nám ve vztahu k Němu daruje poznání, pravdu, pokoj, štěstí, naplnění. Bůh nás každý den zahrnuje množstvím darů a dobrodiní. My Pánu darujeme náš lidský život. Nabízíme milosrdnému Pánu naši ubohost a hříšnost. Dáváme Nejvyššímu svou malost.

Abychom mohli vstoupit do dynamiky sebedarování, je potřeba se poznat a přijat se. Jinak se může stát, že Pánu dáváme a nabízíme to, co vůbec nejsme, a jsou to jen plody naší fantazie a touhy. Dáváme Mu „hrušku“ , ale jsme ve skutečnosti „jablko“. Poznat sami sebe můžeme v modlitbě před Bohem. On se na nás dívá s absolutní a nekonečnou Láskou.

V Jeho pohledu vidíme sami sebe jako milované dítě v kráse stvoření. V Jeho pohledu vidíme naše temnoty a náš hřích, vidíme cenu, kterou za nás zaplatil, aby nás vykoupil a uzdravil nás. V Jeho pohledu poznáváme naši velikost v povolání účasti na Jeho životě, životě Lásky Trojice. Jen v Jeho očích se skutečně můžeme poznat a dostaneme sílu přijat všechny Jeho dary i naši bídu. Jen v Jeho očích poznáme, jak nás zamýšlel od věčnosti a přijmeme poslání, které pro nás připravil. Jen v Jeho očích se staneme svobodnými od všeho, co nám brání, abychom Mu zcela patřili. Vždyť po tom touží v hlubinách každé lidské srdce. 

Proto vám ze srdce přeji odvahu vejít s Bohem do důvěrného, milujícího vztahu, ve kterém se setkáte s Jeho milujícím pohledem, který vás zve k životu, pravdě a lásce

sestra Miriam