Prázdninový Dopis pro Tebe

Drazí!

Je čas prázdnin. Přicházejí nám pozdravy z různých končin světa, kam se vydali mnozí z vás na dovolenou.

Je třeba odpočívat a načerpat sil. Je krásné poznávat nové lidi, místa, památky, objevovat taje přírody. Je osvěžující vracet se na stará známá místa, která nám připomínají požehnané dny z našeho života. Tělesně a duševně odpočíváme, naplní to však hlubiny našeho srdce?  Přinášejí nám dny prázdnin nejhlubší uvolnění a pokoj?

Proto bych vám všem chtěla doporučit místo na dovolenou, kde můžete najít odpočinek, pokoj, radost, zažít dobrodružství, poznávat nově lidi.

Radujte se, dovolená je na sto procent zdarma!

Jakákoliv námaha na tomto místě je stokrát víc nahrazena spočinutím, radostí.

Můžete zde potkat všechny lidi, kteří jsou vám drazí.

JE TO MÍSTO VAŠEHO SRDCE, kde na vás čeká milující Bůh a touží být vaším společníkem.

Sestupte proto do vašeho srdce a setkejte se s Bohem, u Něho najdete spočinutí.

Vystupte s Ním na všechny vrcholy, které vám chce ukázat, a zažijete jedinečné chvíle.

Buďte s Ním, ať jste kdekoliv. Přijímejte Jeho nekonečnou Lásku, odevzdejte se Mu a najdete útěchu, radost a odpočinek nejen pro chvíle prázdnin, ale i pro chvíle práce, učení a těžkostí.

Posílám Vám tedy prázdninový pozdrav ze svého srdce do srdce vašeho.

Kéž si i vy dovolíte prázdniny s Bohem 

sestra Miriam