Srpnový Dopis pro Tebe

Drazí!

Je čas k odpočinku a je čas k práci,

je čas prázdnin a je čas školních povinností,

je čas, abychom si uvědomili moudrost Boží ve všem, co stvořil.

Bůh nás stvořil podle svého obrazu.

Každý z nás je mistrovským veledílem nejvyššího Umělce.

Bůh je Láska... a když tvoří, je to jen a jen výraz Lásky.

Jednou z potřeb každého člověka je potřeba seberealizace.

Seberealizací naplníme a využijeme své možnosti a schopnosti.

Seberealizací se staneme podle našich darů tím nejlepším člověkem, jakým můžeme být.

Každý z nás obdržel od našeho dobrého Pána mnoho dobrých darů k životu.

Naším úkolem je objevit je, využít, darovat zpět Bohu i lidem.

Máme tolik darů, že je tady na zemi nemůžeme všechny maximálně využít.

Je třeba volit, dát jim řád, upřednostnit ty důležitější, vzácnější dary.

Dostali jsem dar těla, všechny jeho funkce, možnost fyzicky pracovat, sportovat, naučit se různým dovednostem.

Dostali jsme dar duše,…... dar rozumu, vůle, paměti, citu, sociálních schopností. Můžeme se učit, přemýšlet, rozvíjet se, rozhodovat se, můžeme lidsky milovat, navazovat vztahy..

Křtem svatým jsme dostali dar Ducha svatého, účast na vnitřním životě Nejsvětější Trojice. Sám Nejvyšší, Všemohoucí, Vševědoucí nás zve do osobního, důvěrného vztahu… Bůh nám chce darovat svou lásku, pomoc, ochranu a bezpečí.

Dar Ducha je největší a nejkrásnější z darů, které nám Pán života nabízí.

Nejlepší seberealizace člověka je v jeho největších darech a možnostech...

Největší možnosti nám nabízí nejvyšší dar, dar života s Bohem.

Co jiného nám dá více poznání, lásky, štěstí, naplnění?

Máme schopnosti těla, duše a dar Ducha.

Které dary nejvíce rozvíjím? Do čeho dávám nejvíce svou energii, svůj život? Naplňuje mě to? Jsem šťastný, šťastná?

Bůh chce, abychom rozvíjeli dary na všech rovinách, ale důležité je, jestli míra času, energie a života je dávána více darům důležitějším. Bůh nám dává svobodu, volba je na nás.

Kéž tedy vstoupíme do školy Moudrosti a Života a pochopíme, že nejvyšší z darů je darující se Bůh, láska.

sestra Miriam