Dopis pro Tebe na únor

ruka matky a dtteDrazí! 

 

Dobrý, milosrdný, něžný a moudrý Bůh k nám mluví skrze své slovo. Na hoře Tábor slyšíme Jeho hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Ježíš je Bohem Otcem milovaný. Ježíš naslouchá a poslouchá svobodně, z lásky svého Otce.

Jeho pokrmem, Jeho touhou je splnit vše, co „vidí Otci na očích“, naplnit Jeho vůli. Ježíš miluje Otce a miluje i nás, daruje se nám z lásky a nezastaví Ho v lásce ani bolest ani smrt. Otec nám touží ukázat svou vlastní lásku v Ježíši. To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Je slovo poslušnost pro nás positivní nebo negativní? Co prožíváme u tohoto slova? Cítíme nelibost, že si nemůžeme dělat, co chceme? Je v nás strach, že ztratíme sami sebe, když někoho poslechneme? Chceme být soběstační a nezávislí? My jsme byli stvořeni pro lásku, pro vztah k Bohu, a proto v závislosti na Bohu se stáváme sami sebou tak, jak nás Bůh chtěl od počátku. On je Láska, absolutní, čistá Láska a chce pro nás jen lásku. Když ztrácíme v poslušnosti k Bohu sebe, ztrácíme jen své hříšné, domnělé „já“. Ve spojení s Bohem se však stáváme královskými Božími dětmi, které dostávají největší a nejkrásnější moc na světě, moc lásky, moc Ducha svatého. Ježíš poslouchal Otce, my máme následovat a poslouchat Ježíše. Abychom mohli opravdově poslouchat, musíme nejdříve naslouchat. Slyš Izraeli, Hospodin je Tvůj Bůh...“ Ano, naslouchej Bohu, jak Ti říká, že jen On je Tvůj Bůh a smysl života. Naslouchej Ježíši, jak Ti vyznává svou lásku v modlitbě, ve slově, ve svátostech. Naslouchej Bohu, jak touží po Tobě a Tvé lásce. Pokud v naslouchání Jemu zakusíš, pochopíš, poznáš nevýslovnou velikost Jeho lásky, nebude Ti těžké poslechnout Ho, udělat, co Mu na očích vidíš“. On je Láska a vždy bude po Tobě chtít jen to nejlepší pro Tebe, jako pro své milované dítě. Nemusíš vždy chápat, ale vždy Mu můžeš věřit. Proto se obraťme a věřme Evangeliu, radostné zvěsti. Obraťme se od sebe a naslouchejme Bohu. Obraťme se, poslouchejme a jednejme podle toho, co chce Bůh. Je to pro nás to nejlepší. Víru v Boha lásky Ti vyprošuje

sestra Miriam