Koutek-Skrýš(2.část)

Evangelium podle Matouše 13, 31-32

-II.část

Království nebeské je jako hořčičné zrnko.“

Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je z něho strom a ptáci hnízdí v jeho větvích.“

V minulém díle jste se dočetli:

Bůh je naše jediné útočiště, naše pevnost, kde se můžeme skrýt. Jen JEMU můžeme svěřit svůj život, vše, co jsme a co máme. Vždyť jedině ON může zachránit a spasit naše životy.

A co nás čeká tentokrát?

Bind you to hope, you will never walk alone

„Buď si jistý, že nikdy nepůjdeš sám. 

 

In the shelter of each other, we will live, we will live

Ve vzájemném objetí chceme žít, chceme žít.

 

 

In the shelter of each other, we will live, we will live

Ve vzájemném objetí chceme žít, chceme žít.

 

 

Your arms are all around us

Tvé ruce jsou okolo nás všech.“

Jars Of Clay-Shelter-Skrýš

 

Nejsme na této zemi sami. Každý z nás je součástí nějaké rodiny, společenství, každý z nás má kolem sebe lidi, přátele, ale i nepřátele. A každý si něco s sebou nese. Něco, co ani sám neunese, co je potřeba vzájemně nést. Proto tvoříme společenství, abychom se navzájem podpírali. Ani Bůh není sám, je to Trojice = vzájemné darování a obdarovávání se. A do společenství s touto Trojicí je pozvaný každý člověk.

 

If your world is without colour

„Když je tvůj svět bez barev,


I will carry you, if you carry me, yeaah

já tě podržím, když ty podržíš mně.


Every little thing's gonna be alright

Všechno bude v pořádku.“

Delirious?-Every Little Thing-Každá maličkost

 

Když člověk pozná ve svém srdci Boha, když z hloubi své duše ví, že patří Bohu a může být součástí Božího plánu s jeho životem, pak uvnitř najde sílu být tu pro druhého. Vidí lidi kolem sebe, jejich potíže a neobrací se k nim zády. Ví, že když bude oporou(pevností a hradbou) pro toho druhého, tak až on bude potřebovat, bude tu opora(pevnost a hradba), kam bude moc přijít s prosbou o pomoc. A vše bude lehčí k nesení a vyřešení.

 

When it’s all crashing down on you

„Když se ti všechno hroutí,


When there’s nothing you can do

když už není nic, co bys mohl udělat.


There is someone who can carry you

Je tu někdo, kdo tě podrží.“
Delirious?-Every Little Thing-Každá maličkost

 

The dark night, the hard fight

„Temná noc, tvrdý boj,


The long climb up the hill knowing the cost

dlouhý výstup na horu, jehož znám cenu.


The brave death, the last breath

odvážná smrt, poslední výdech.


The silence whispering all hope was lost

Tiché šeptání, že všechna naděje je pryč.


The thunder, the wonder

Hrom, div


A power that brings the dead back to life

a síla, která přivádí zpět k životu.

Steven Curtis Chapman-Remembering You-Nezapomenu na tebe

 

Jsou situace, kde se dřív nebo později najde řešení. Ale pak přijde okamžik, kdy se prostě nehneme z místa, kdy nám lidská opora nepomáhá a nestačí. Hledáme východisko, čekáme pomoc, toužíme po rozbřesku a ono nic. Pak zbývá jen víra a Bůh. Ježíš je ten, kdo všechny naše zkoušky prošel před námi na Kalvárii. Bez utrpení by nebylo milosrdenství. Ale co říct těm, kteří teď zrovna trpí, nebo prožívají něco bolestného?

JE TU NĚKDO, KDO TĚ PODRŽÍ!!!

 

 

And I found myself in the gifts that You gave

„Našel jsem sám sebe v tom, co jsi mi dal.


You gave me so much and I

A dal jsi mi toho tolik a já,


I wish You could stay

já bych si přál, abys mohl zůstat.


But I'll, I'll wait for the day

Ale budu, budu čekat na ten den.


And I watch as the cold winter melts into spring

Čekám, až se studená zima rozpustí v jaro


And I'll be remembering You

a nezapomenu na Tebe.


I'll smell the flowers and hear the birds sing

Budu cítit květy a slyšet ptačí zpěv


And I'll be remembering You

a nezapomenu na Tebe

Steven Curtis Chapman-Remembering You-Nezapomenu na tebe

 

Možná by takto mělo vypadat pravé přátelství. I když můj přítel není se mnou, když ho nevidím, nemůžu s ním teď být, přesto se těším, až se znovu setkáme. Těším se na den, kdy se znovu uvidíme. Stejně jako se těším na den, kdy uvidím Ježíše tváří v tvář. Není se mnou, ale já vím, že se jednou setkáme a já budu vyhlížet tento den. A jako Ježíš obětoval svůj život za mně, protože jsem pro něj důležitá, kéž jsou všechna má přátelství pro mě natolik důležitá a vzácná, že je nevyměním za žádné sliby a lákadla tohoto světa, a jsem schopna dát za ně vše, co mám.

Nádherný příklad opravdového přátelství můžeme najít i v Bibli. Je to přátelství mezi Davidem a Jónatanem, Saulovým synem. Jónatan by raději zemřel, než by zradil přátelství s Davidem.

 

Saulův syn Jónatan si Davida velice oblíbil.“

1 Kniha Samuelova 19,1

 

Přátelství plná důvěry a opory vám vyprošuje Bernadeta

 

JARS OF CLAY-SHELTER-SKRÝŠ

 

DELIRIOUS?-EVERY LITTLE THING-KAŽDÁ MALIČKOST

 

STEVEN CURTIS CHAPMAN-REMEMBERING YOU-NEZAPOMENU NA TEBE

 

 

JARS OF CLAY-SHELTER-SKRÝŠ

 

To all who are looking down

Ti, kdo hledají,

 

Holding onto hearts still wounding

kdo podpírají zraněná srdce,

 

For those who’ve yet to find it

pro ty, kdo už toto nalezli,

 

The places near where love is moving

jsou místa, kde je Láska blízko.

 

Cast off the robes you’re wearing

Odhoď masku, kterou nosíš,

 

Set aside the names that you’ve been given

odlož jména, která Ti byla dána.

 

May this place of rest in the fold of your journey

Spočiň na tomto místě za ohybem cesty.

 

 

Bind you to hope, you will never walk alone

Buď si jistý, že nikdy nepůjdeš sám.

 

 

In the shelter of each other, we will live, we will live

Ve vzájemném objetí chceme žít, chceme žít.

 

 

In the shelter of each other, we will live, we will live

Ve vzájemném objetí chceme žít, chceme žít.

 

 

Your arms are all around us

Tvé ruce jsou okolo nás všech.

 

 

If our hearts have turned to stone

Když se naše srdce proměnila v kámen,

 

 

There is hope, we know the rocks will cry out

máme naději, víme, že kamení bude křičet.

 

And the tears aren’t ours alone

A naše slzy nejsou jediné.

 

Let them fall into the hands that hold us

Nechme je stékat do rukou toho, který nás drží.

 

Come away from where you’re hiding

Pojď pryč z místa, kde ses ukrýval.

 

Set aside the lies that you’ve been living

Odlož lži, ve kterých si žil.

 

 

May this place of rest in the fold of your journey

Spočiň na tomto místě za ohybem cesty.

 

Bind you to hope that we will never walk alone

Buď si jistý, že nikdy nepůjdeš sám.

 

 

If there is any peace, if there is any hope

Když nikde není pokoj, když není naděje,

 

We must all believe, our lives are not our own

musíme věřit, že naše životy nejsou naše.

 

We all belong

My všichni někomu patříme,

 

God has given us each other

Bůh je dán nám všem

 

And we will never walk alone

a nikdy nepůjdeme sami.

 

 

DELIRIOUS?-EVERY LITTLE THING-KAŽDÁ MALIČKOST

 

Everything must change

Všechno se mění.


There’s a mirror showing me the ugly truth

Toto zrcadlo mi ukazuje strašlivou pravdu.


These bones they ache with holy fire

Tyto kosti bolí svatým ohněm.


But I’ve got nothing to give, just a life to live

Ale já nemám nic, co bych dal, jen žít život.


If your world is without colour

Když je tvůj svět bez barev,


I will carry you, if you carry me, yeaah

já tě podržím, když ty podržíš mně.

 

 

Every little thing's gonna be alright

Všechno bude v pořádku.


Every little thing's gonna be alright

Všechno bude v pořádku.


Every little thing's gonna be alright

Všechno bude v pořádku.


Every little thing's gonna be alright

Všechno bude v pořádku.

 

 

There’s no-one else to blame

Nemůžu nikoho obviňovat,


I live my life between the fire and the flame

to já žiji svůj život mezi ohněm a plamenem.


I’ve built my house where the ocean meets the land

Postavil jsem svůj dům na písku.


It’s time to live again,

Ale je čas začít znovu žít

 

pull my dreams out of the sand

a vytáhnout sny z písku.


Let your world be full of colour

Ať je tvůj svět plný barev,


I will carry you, if you carry me, yeah

já tě podržím, když ty podržíš mě.

 

 

When it's all falling down on you

Když na tebe všechno padá,


You’re crying out but you’re breaking in two

křičíš, ale jsi zlomený.


When it’s all crashing down on you

Když se ti všechno hroutí,


When there’s nothing you can do

když už není nic, co bys mohl udělat.


There is someone who can carry you

Je tu někdo, kdo tě podrží.

 

 

STEVEN CURTIS CHAPMAN-REMEMBERING YOU-NEZAPOMENU NA TEBE

 

I found You in the most unlikely way

Našel jsem Tě tam, kde jsem Tě nečekal.


But really it was You who found me

Ale ve skutečnosti Ty jsi našel mně.


And I found myself in the gifts that You gave

Našel jsem sám sebe v tom, co jsi mi dal.


You gave me so much and I

A dal jsi mi toho tolik a já

 

I wish You could stay

Já bych si přál, abys mohl zůstat.


But I'll, I'll wait for the day

Ale budu, budu čekat na ten den.

 

 

And I watch as the cold winter melts into spring

Čekám, až se studená zima rozpustí v jaro


And I'll be remembering You

a nezapomenu na Tebe.


Oh and I'll smell the flowers and hear the birds sing

Budu cítit květy a slyšet ptačí zpěv


And I'll be remembering You

a nezapomenu na Tebe

 


From the first moment when I heard Your name

Poprvé, když jsem uslyšel Tvé jméno,


Something in my heart came alive

něco v mém srdci ožilo.


You showed me love and no words could explain

Ukázal jsi mi lásku a nedokážu to popsat.


A love with the power to

Lásku tak silnou,


Open the door

že otevře dveře


To a world I was made for

světu, pro který jsem byl stvořen.

 

 

The dark night, the hard fight

Temná noc, tvrdý boj,


The long climb up the hill knowing the cost

dlouhý výstup na horu, jehož znám cenu.


The brave death, the last breath

odvážná smrt, poslední výdech.


The silence whispering all hope was lost

Tiché šeptání, že všechna naděje je pryč.


The thunder, the wonder

Hrom, div


A power that brings the dead back to life

a síla, která přivádí zpět k životu.

 

 

I wish You could stay

Já bych si přál, abys mohl zůstat.


But I'll wait for the day

Ale budu čekat na den,


And though You've gone away

i přesto, že jsi už odešel,


You come back

že se vrátíš.

 

 

And I'll watch as the sun fills a sky that was dark

Budu čekat, až slunce znovu vysvitne

 

And I'll be remembering You

a nezapomenu na Tebe.


And I'll think of the way that You fill up my heart

Budu přemýšlet o Tvé vůli pro mně


And I'll be remembering You

a nezapomenu na Tebe.