Koutek-Žeň je hojná

Evangelium podle Lukáše 10,1-12

 

Žeň je hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň“.

 

Here I am

„Zde jsem,


I surrender my life to the use of your plan

odevzdávám Ti svůj život, aby sis ho použil.


Here I am

Zde jsem,


I will do as you say I will go where you send

udělám, jak říkáš, půjdu, kam mě posíláš.


Here I am

Zde jsem.

 

Jesus commanded us

Ježíš nám přikazuje,

 

"Go and tell the good news"

-Jdi a hlásej dobré zprávy.-


For the harvest is many

Protože žeň je hojná,

 

 

but the workers are so few

ale dělníků je tak málo.


All that he wants is a heart,

A všechno, co chce, je srdce,

 

believing, serving and loving him

věřící, sloužící a Jeho milující.“

Rebecca St.James-Here I am-Zde jsem

 

Bůh je Pánem žně a my jsme dělníci na Jeho poli. Bůh není žádný troškař, On na ničem nešetří. Ale je Bůh přebohatý, dává víc, než si umíme představit, dává nám ze svého přebytku. Proto je Jeho žeň tak hojná a bohatá, že ji ani nestačíme „sklízet“. Je nás málo na tak bohatou úrodu.

 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek“. (Žalm 23,1)

 

Aby nyní v tomto čase dostal stokrát více“. (Mk 10,30)

 

 

Bůh hlavně a především nešetří na své LÁSCE. Chce nás obdarovat svou Láskou k nám. A nejen obdarovat, chce v nekonečné míře svou Lásku neustále vydávat a promarňovat kvůli nám a jen kvůli nám.

 

Whatever the storm

„V jakékoliv bouři,


Whatever is lost

cokoliv ztratím,


Whatever it takes

cokoliv si vezmeš,


Whatever the cost

za jakoukoliv cenu,


I will praise You

já Tě budu chválit,


I will praise You

já Tě budu chválit.“

Rebecca St.James-I Will Praise You-Budu Tě chválit

 

Neberte si ani měšec, ani mošnu, ani obuv“.

 

 

V této své nekonečné Lásce si Bůh volá každého člověka k sobě, touží po jeho blízkosti a vztahu s ním. Proto má každý člověk své povolání, které mu „sedí na míru“, které dává smysl jeho životu, protože ho vede do tohoto vztahu s Bohem.

Proto jsou lidé voláni k zasvěcenému životu. Aby byli Bohu co nejblíže a žili pouze a jen pro Boha. Nic si nebrali na cestu, nic, o nic neměli starost, všeho se zřekli kvůli Ježíši, protože ON se zřekl všeho kvůli nám (List Filipským 2,6-8). Každopádně musí člověk ztratit sám sebe, aby pak mohl najít v sobě Boha.

 

A poslal je před sebou po dvou“.

 

I dream about life together

„Já sním o našem společném životě.


Knowing it will be forever

Vím, že budeme spolu navždy,


I'll be yours and you'll be mine

já budu tvá a ty budeš můj.


And darling when I say

A drahý, až řeknu,


Till death do us part

dokud nás smrt nerozdělí,


I'll mean it with all of my heart

budu to myslet z celého svého srdce.


Now and always faithful to you

Teď a navždy ti budu věrná“.

Rebecca St.James-Wait For Me-Čekej na mě

 

Proto jsou lidé povoláni k životu v manželství. Aby ve vzájemném láskyplném vztahu objevili láskyplný vztah Boha k nim a navzájem se přivedli do tohoto nekončícího vztahu s Bohem plného Lásky. A aby byli také svědectvím pro své okolí, že Bůh není sám, že je Trojice. A vzájemné vztahy v Trojici se mají zobrazit ve vzájemných vztazích manželů.

 

Cause,I am waiting for

„Protože já čekám,


Praying for you darling

modlím se za tebe, drahý,


Wait for me too

čekej na mě taky,


Wait for me as I wait for you

čekej na mě, jako já čekám na tebe.


Cause, I am waiting for

Protože já čekám,


Praying for you darling

modlím se za tebe, drahý,


Wait for me too

čekej na mě taky,


Wait for me as I wait for you

čekej na mě, jako já čekám na tebe.


Darling wait

Drahý čekej.


Darling wait

Drahý čekej“.

Rebecca St.James-Wait For Me-Čekej na mě

 

Ale ať už je mé povolání jakékoliv-zasvěcený život či manželství- do konečného rozhodnutí, do posledního kroku (svatba, vstup do kláštera či semináře) si musím uchovat čisté srdce, duši i tělo. Nedělat žádné kompromisy, kterými láká tento svět, nespokojit se s polovičatými řešeními. Ne, být pro Boha čistý. A je jedno k čemu mě Bůh volá.

 

Ale co na tom! Jen když se jakýmkoliv způsobem hlásá Kristus“.

List Filipským 1,18

 

Bernadeta

 

REBECCA ST.JAMES-HERE I AM-ZDE JSEM

 

REBECCA ST.JAMES-I WILL PRAISE YOU-BUDU TĚ CHVÁLIT

 

REBECCA ST.JAMES-WAIT FOR ME-ČEKEJ NA MĚ

 

 

REBECCA ST.JAMES-HERE I AM-ZDE JSEM

God asks the question,

Bůh se ptá,

 

"Whom shall I send?"

-Koho můžu vyslat?-


Now what will we answer?

A co my teď odpovíme?

 

Will we go and do as he says

My půjdeme a uděláme, jak říká.


All that he wants is a heart,

A všechno, co chce, je srdce,

 

ready, willing and waiting

připravené, ochotné a čekající.

 

 

Here I am

Zde jsem,


I surrender my life to the use of your plan

odevzdávám Ti svůj život, aby sis ho použil.


Here I am

Zde jsem,


I will do as you say I will go where you send

udělám, jak říkáš, půjdu, kam mě posíláš.


Here I am

Zde jsem.

 

 

Jesus commanded us

Ježíš nám přikazuje,

 

"Go and tell the good news"

-Jdi a hlásej dobré zprávy.-


For the harvest is many

Protože žeň je hojná,

 

but the workers are so few

ale dělníků je tak málo.


All that he wants is a heart,

A všechno, co chce, je srdce,

 

believing, serving and loving him

věřící, sloužící a Jeho milující.

 

 

Lord I give myself to you,

Pane, dávám Ti samu sebe,

 

my God I trust you

můj Bože, věřím Ti.


Lord, tell me your ways, Pane,

pověz mi o svých plánech,

 

show me how to live

ukaž mi, jak žít.


Guide me in your truth

Veď mě ve své pravdě

 

and teach me my God, my Savior

a uč mě, můj Bože, můj Spasiteli.

 

 

REBECCA ST.JAMES-I WILL PRAISE YOU-BUDU TĚ CHVÁLIT

 

I will praise you

Budu Tě chválit.

 


Joy comes in the morning

Radost přichází s ránem,


The sun is rising

slunce vychází


And I wait for You

a já ne Tebe čekám.

 

Streams flow in the desert

Jako když vytryskne na poušti pramínek,


There’s an oasis

je to oáza


And I wait for You

a já ne Tebe čekám.

 

 

Whatever the storm

V jakékoliv bouři,


Whatever is lost

cokoliv ztratím,


Whatever it takes

cokoliv si vezmeš,


Whatever the cost

za jakoukoliv cenu,


I will praise You

já Tě budu chválit,


I will praise You

já Tě budu chválit.

 

 

Faith, faith is the substance

Víra, víra je předmětem toho,


Of things we hope for

v co doufáme,


So I wait for You

tak na Tebe čekám.


Hope, hope and a future

Naděje, naděje a budoucnost,


Are Your plans for me

to jsou Tvé plány se mnou,


So I wait for You

tak na Tebe čeká.

 

 

I see the waters rising

Vidím, jak se voda vzdouvá,


I feel the coming storm

cítím přicházet bouři.


When fear is overwhelming

Když mě přemáhá strach,


I hear, “Peace be still”

slyším, -ať je pokoj.-

 

 

REBECCA ST.JAMES-WAIT FOR ME-ČEKEJ NA MĚ

 

Darling did you know that I

Drahý, víš, že já,


I dream about you

že já o tobě sním.


Waiting for the look in your eyes

Čekám, až se ti podívám do očí,


When we meet for the first time

až se poprvé setkáme.


Darling did you know that I

Drahý, víš, že já,


I pray about you

že se za tebe modlím.


Praying that you will hold on

modlím se, abys vydržel


And keep your loving eyes only for me

a schoval si svůj milující pohled jen pro mě.

 

 

Cause,I am waiting for

Protože já čekám,


Praying for you darling

modlím se za tebe, drahý,


Wait for me too

čekej na mě taky,


Wait for me as I wait for you

čekej na mě, jako já čekám na tebe.


Cause, I am waiting for

Protože já čekám,


Praying for you darling

modlím se za tebe, drahý,


Wait for me too

čekej na mě taky,

 

Wait for me as I wait for you

čekej na mě, jako já čekám na tebe.


Darling wait

Drahý čekej.


Darling wait

Drahý čekej.

 

 

Darling did you know Drahý, víš, I dream about life together

já sním o našem společném životě.


Knowing it will be forever

Vím, že budeme spolu navždy,


I'll be yours and you'll be mine

já budu tvá a ty budeš můj.


And darling when I say

A drahý, až řeknu,


Till death do us part

dokud nás smrt nerozdělí,


I'll mean it with all of my heart

budu to myslet z celého svého srdce.


Now and always faithful to you

Teď a navždy ti budu věrná.

 

 

Now I know you may have made mistakes

Vím, že jsi mohl udělat chyby,


But there's forgiveness and a second chance

ale tady je odpuštění a druhá šance.


So wait for me

Tak na mě čekej.


Darling wait for me

Drahý, čekej na mě,


Wait for me

čekej na mě,


wait for me

čekej na mě.