Modlitba papeže Františka k Panně Marii Neposkvrněné

Modlitba pronesená na slavnost Panny Marie Neposkvrněné 8.12. 2013

 

Celá jsi krásná, Maria,

Boží Slovo se v tobě stalo tělem.

Pomáhej nám, ať pozorně nasloucháme Pánovu hlasu:

ať nás nenechává klidnými volání chudých,

ať nejsme nevšímaví k utrpení nemocných a nepřeslechneme prosbu potřebných.

Ať k nám promlouvá osamělost starých a zranitelnost maličkých.

Ať všichni milujeme a za všech okolností si vážíme lidského života.

 Celá jsi krásná, Maria. V Tobě je plná radost blaženého přebývání s Bohem.

Dej, ať nepromarníme smysl našeho pozemského putování:

kéž laskavé světlo víry prozařuje naše dny,

kéž posilující síla naděje zaměřuje naše kroky,

kéž šířící se teplo lásky rozněcuje naše srdce,

a oči nás všech kéž zůstávají pevně upřeny na Boha, tam, kde je skutečná radost.

Amen.