Růžencová inspirace

Ať již patříte k těm, kteří se bez růžence nehnou ani na krok, či jen sporadicky necháváte klouzat růžencová znka mezi prsty, růženec je modlitba, kterou na duchovní cestě nelze minout. Ne všem je dáno vklouznout hladce do růžencových tajemství a snad i proto zakladatel Oblátů Panny Marie nechal do modlitební knížečky, určené novicům, zaznamenat následující rady. Uvážíme-li, že se pohybujeme kolem roku 1840, nezbývá než žasnout na interaktivností doslova současnou. Jak se tedy dá modlit růženec? Stačí jen: 

 

1. dívat se a pozorovat okolnosti daného tajemství, osoby, které se ho účastní - zvláště Ježíše a Marii

2. naslouchat každému slovu, které v něm zaznívá

3. cítit vůni ctností a dobrého příkladu

4. okoušet sladkost potěšení, hořkost bolesti, radost z vítězství

5. s úctou se dotýkat míst, kde se tajemství odehrávalo, a dovolit, aby se dotýkalo mého života

A z kapucínského rukávu se hodí přisypat, že při takovém rozjímání se vynoří i další tajemství, ve kterých je možné se zabydlet důvěrněji spolu s Marií. Každý člověk by tak měl mít i svou vlastní "zahrádku růží" právě  těch Božích tajemství, kterým se v jeho životě obzvláště daří - i kdyby to měl být jenom jeden desátek.