Markéta Marie Macotela Duráno(1936-1985)

María Cristina Olimpia (řeholním jménem sestra Markéta Marie) se narodila 2. října 1933 ve městě Mexiko Prosperovi Macotelovi a Terezii Duráno a byla pokřtěna 14. listopadu. Dětství prožila šťastně s bratrem a dvěma sestrami pod vedením velmi zbožných rodičů. Na studia byla poslána do koleje Kalvárie v Toluce, vedené Kongregací kalvárských sester. Ve studiu byla velmi snaživá, vynikala nad ostatními spolužačkami i zbožností.

Toulky klariánskou minulostí II: Klářino evangelní dobrodužství

Z BOŽÍHO VNUKNUTÍ: KLÁŘINO EVANGELNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

Klára objevuje své charisma skrze příklad života a obrácení svatého Františka. Svým obrácením se k životu podle Evangelia se také ona začleňuje do širokého proudu nábožensko-sociálního hnutí své doby, které se zcela mimořádným způsobem dotkne i ženského světa a učiní z Kláry jednu ze svých nejvýznamnějších představitelek. Vnější kroky, kterými své obrácení doprovází: rozprodání majetku a rozdělení výtěžku chudým, opuštění rodného domu, zřeknutí se svého postavení a přijetí stavu kajícnice charakterizovaném chudobou (vilitas oproti nobilitas) a minoritou (minoritas oproti maiores, kam Klára svým původem patřila), ji včleňují do prvotního františkánského bratrstva. Její cesta začíná.

Koutek-Vánoce

RADOSTNÉ A HUDEBNĚ NALADĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
VŠEM ČTENÁŘŮM NAŠICH STRÁNEK

 

Have we lost the reason

„Ztratili jsme důvod,


that we celebrate each year?

který každý rok oslavujeme?"

Kutless-This Is Christmas-Toto jsou Vánoce

 

Tentokrát bude koutek možná trochu netradiční. Nebudu vycházet z textu Evangelia, ani z Písma. Ráda bych se zamyslela nad tím, proč vůbec slavíme Vánoce.

Postní Dopis pro Tebe

Drazí!

Nastala doba postní.

Co tato zpráva ve mně vyvolá? Jaké myšlenky nás napadnou?

Už zase, nějak to přežiji...

Budu počítat dny, kdy to skončí...

Co ta církev vlastně po nás chce?

Církev nás vybízí k pokání. Je to slovo pro mě pozitivní nebo negativní?

Marie Františka Ticchi(1887-1922)

8. prosince 2000 byl ukončen informativní proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti služebnice Boží, sestry Marie Františky Ticchi z kláštera v Mercatello, rodného města svaté Veroniky Giuliani. 

Sestra Marie Františka se narodila v Belforte (Marka), 23. dubna 1887. Ve svých patnácti letech vstoupila do velmi chudého kláštera v Mercatello.