Markéta Marie Macotela Duráno(1936-1985)

María Cristina Olimpia (řeholním jménem sestra Markéta Marie) se narodila 2. října 1933 ve městě Mexiko Prosperovi Macotelovi a Terezii Duráno a byla pokřtěna 14. listopadu. Dětství prožila šťastně s bratrem a dvěma sestrami pod vedením velmi zbožných rodičů. Na studia byla poslána do koleje Kalvárie v Toluce, vedené Kongregací kalvárských sester. Ve studiu byla velmi snaživá, vynikala nad ostatními spolužačkami i zbožností.

Toulky klariánskou minulostí II: Klářino evangelní dobrodužství

Z BOŽÍHO VNUKNUTÍ: KLÁŘINO EVANGELNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

Klára objevuje své charisma skrze příklad života a obrácení svatého Františka. Svým obrácením se k životu podle Evangelia se také ona začleňuje do širokého proudu nábožensko-sociálního hnutí své doby, které se zcela mimořádným způsobem dotkne i ženského světa a učiní z Kláry jednu ze svých nejvýznamnějších představitelek. Vnější kroky, kterými své obrácení doprovází: rozprodání majetku a rozdělení výtěžku chudým, opuštění rodného domu, zřeknutí se svého postavení a přijetí stavu kajícnice charakterizovaném chudobou (vilitas oproti nobilitas) a minoritou (minoritas oproti maiores, kam Klára svým původem patřila), ji včleňují do prvotního františkánského bratrstva. Její cesta začíná.

Koutek-Vánoce

RADOSTNÉ A HUDEBNĚ NALADĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
VŠEM ČTENÁŘŮM NAŠICH STRÁNEK

 

Have we lost the reason

„Ztratili jsme důvod,


that we celebrate each year?

který každý rok oslavujeme?"

Kutless-This Is Christmas-Toto jsou Vánoce

 

Tentokrát bude koutek možná trochu netradiční. Nebudu vycházet z textu Evangelia, ani z Písma. Ráda bych se zamyslela nad tím, proč vůbec slavíme Vánoce.

Marie Františka Ticchi(1887-1922)

8. prosince 2000 byl ukončen informativní proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti služebnice Boží, sestry Marie Františky Ticchi z kláštera v Mercatello, rodného města svaté Veroniky Giuliani. 

Sestra Marie Františka se narodila v Belforte (Marka), 23. dubna 1887. Ve svých patnácti letech vstoupila do velmi chudého kláštera v Mercatello.