Koutek-Fíkovník

Evangelium podle Lukáše 13,6-9


„Už tři roky přicházím podívat se, zda tento fíkovník nese ovoce, a nic nenalézám.“


Tento úryvek Evangelia nám ukazuje, jak moc se liší pohled Boží a pohled náš na čas, na to, co se kolem nás děje, co sami děláme. Jak relativní je naše vnímání toho, co prožíváme. Ráda bych toto Evangelium propojila s texty písní kapely Switchfoot.

Velikonoční Dopis pro Tebe

Aleluja, raduj se převelikou radostí,

jásavě plesej ve svém srdci!

Byl jsi mrtev a znovu žiješ,

byl jsi ztracen a jsi znovu nalezen,

byl jsi v temnotě a tvou duši nyní naplnilo světlo nebe…

Pro tyto dary nestačí slova díků, duše propuká v jásot, s Marií a nebešťany zpívá své jedinečné MAGNIFICAT za milosrdenství Nejvyššího. 

Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, ale tento obraz hříchem poničil.

Člověk byl stvořen pro lásku s Bohem, s lidmi, ale vybral si sobectví.

Člověk byl stvořen pro život věčný, ale hříchem se rozhodl pro smrt.

Markéta Marie Macotela Duráno(1936-1985)

María Cristina Olimpia (řeholním jménem sestra Markéta Marie) se narodila 2. října 1933 ve městě Mexiko Prosperovi Macotelovi a Terezii Duráno a byla pokřtěna 14. listopadu. Dětství prožila šťastně s bratrem a dvěma sestrami pod vedením velmi zbožných rodičů. Na studia byla poslána do koleje Kalvárie v Toluce, vedené Kongregací kalvárských sester. Ve studiu byla velmi snaživá, vynikala nad ostatními spolužačkami i zbožností.

Toulky klariánskou minulostí II: Klářino evangelní dobrodužství

Z BOŽÍHO VNUKNUTÍ: KLÁŘINO EVANGELNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

Klára objevuje své charisma skrze příklad života a obrácení svatého Františka. Svým obrácením se k životu podle Evangelia se také ona začleňuje do širokého proudu nábožensko-sociálního hnutí své doby, které se zcela mimořádným způsobem dotkne i ženského světa a učiní z Kláry jednu ze svých nejvýznamnějších představitelek. Vnější kroky, kterými své obrácení doprovází: rozprodání majetku a rozdělení výtěžku chudým, opuštění rodného domu, zřeknutí se svého postavení a přijetí stavu kajícnice charakterizovaném chudobou (vilitas oproti nobilitas) a minoritou (minoritas oproti maiores, kam Klára svým původem patřila), ji včleňují do prvotního františkánského bratrstva. Její cesta začíná.