Koutek-Živá voda

Evangelium podle Jana 4, 7-18 

 

Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila“.

 

Cause living water we desire,

„Proto prahneme po živé vodě,


To flood our hearts with holy fire

aby zaplavila naše srdce svatým ohněm.“

Delirious-Rain Down-Sešli déšť

Prázdninový Dopis pro Tebe

Drazí!

Je čas prázdnin. Přicházejí nám pozdravy z různých končin světa, kam se vydali mnozí z vás na dovolenou.

Je třeba odpočívat a načerpat sil. Je krásné poznávat nové lidi, místa, památky, objevovat taje přírody. Je osvěžující vracet se na stará známá místa, která nám připomínají požehnané dny z našeho života. Tělesně a duševně odpočíváme, naplní to však hlubiny našeho srdce?  Přinášejí nám dny prázdnin nejhlubší uvolnění a pokoj?

Marie Konstancie Panas(1896-1963)

klariska - kapucínka z kláštera ve Fabrianu

Služebnice Boží Anežka Panas, dcera Antonína Benvenuto Panas a Marie Biasiotto, se narodila v Alano di Piave (Belluno) 5. ledna 1896. Její rodiče r. 1902 emigrovali kvůli práci do Ameriky a nechali malou Anežku u strýčka (Don Angelo), neboť nesnášela cestování po moři. Ten ji nechal vystudovat.

List Svatého Otce k Jubilejnímu roku sv. Kláry 31.3. 2012

List zaslaný Jeho Svatostí Benediktem XVI. Mons. Domenico Sorrentinovi, biskupovi v Assisi ku příležitosti „Roku svaté Kláry“ určený celé diecézi na připomínku svaté Kláry a jejího osmistého výročí jejího zasvěcení:

Ctihodnému bratrovi, Domenicu Sorrentinovi, biskupu v Assisi

S radostí jsem se dozvěděl, že v této diecézi, tak jako mezi františkány a klariskami na celém světě, se připomíná svatá Klára oslavami „Roku svaté Kláry“, ku příležitosti osmistého výročí jejího „obrácení“ a zasvěcení.

Tato událost, jejíž datace se pohybuje v rozmezí let 1211 – 1212 doplňuje, tak řečeno, o ženský prvek milost, která zasáhla o několik let dříve společnost v Assisi obrácením syna Pietra di Bernardone. A tak jako se stalo u Františka, podobně i Klářino rozhodnutí v sobě skrývalo zárodek nového společenství, klariánský řád, který se stal mohutným stromem, vyrůstajícím z plodného mlčení klášterů, a který nepřestává rozsévat dobré semeno Evangelia ve službě Božímu království.

Ve stopách Beránka II: San Damiano

V předešlé kapitole jsme sledovali první krůčky budoucí světice Anežky z Assisi ve stopách Beránka, kterého se rozhodla následovat po vzoru své rodné sestry Kláry. Nescházely při nich dramatické okamžiky, kdy bylo třeba osvědčit odvahu, důvěru i sílu modlitby: tři podstatné pilíře kvalitní duchovní cesty. Nyní obě sestry čeká cesta nová – cesta na místo, které jim připravil František; cesta společného života pod jednou střechou, kde se žije evangeliem den co den; cesta pro mnohé, která jednou ponese název: klariánská spiritualita.

Koutek-Křížová cesta

JANOVY PAŠIJE
Jan 18,1-19,42

 

Love is patient, Love is Kind, Love

„Láska je trpělivá, Láska je laskavá, Láska

 

-it has no pride

- ta nezná pýchu.

 

Love will wait forever, Love won't hide

Láska počká navěky, Láska se nechce skrývat.“
Stryper-Love Is Why-Kvůli lásce