Toulky klariánskou minulostí I: Sv. František

zpracováno podle knihy „Klára z Assisi, život dostává formu“,

druhého dílu rozsáhlého komentáře k Řeholi svaté Kláry,

vypracovaného komisí sester italské federace sester klarisek

 

FRANTIŠEK Z ASSISI: ŽIVOT PODLE EVANGELIA

 

Když se Klára na sklonku svého života obrací zpět k začátku svého evangelního dobrodružství, nachází tam dva zásadní činitele: milost Boží, kterou Bůh osvítil její srdce, a svatého Františka, podle jehož příkladu i slov začala konat pokání. Proto pochopit celou spletitou historii Kláry a jejích sester je bez Františka zcela nemožné. On byl vždy její originální a původní inspirací, která ovlivňovala nejen vnitřní podobu jejího života podle způsobu svatého Evangelia, ale také určovala tvářnost nově vznikajícího společenství sester, a tím vymezovala i jeho institucionální charakter a jeho místo v Církvi své i pozdější doby.

Ve stopách Beránka III: Řehole a život

Z předchozí části již víme, že Klára společně s Kateřinou, nyní Anežkou, žijí společně v klášteříku San Damiáno, který František opravil vlastníma rukama. A víme také, že v něm zůstaly samy jen velmi krátkou dobu. Brzy přicházejí nové sestry, Klářiny a Anežčiny příbuzné a přítelkyně, které neodolatelně přitahuje nový Klářin a Anežčin životní styl... a to i navzdory všem pomluvám a zjevnému či skrytému nepřátelství „pohoršeného“ okolí. Ale i to se pozvolna zklidňuje a začíná vnímat podivuhodnou sílu modlitby a lásky, která z malého klášteříku vyzařuje. A o tajemství této záře je další pokračování našeho příběhu.

Koutek-Živá voda

Evangelium podle Jana 4, 7-18 

 

Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila“.

 

Cause living water we desire,

„Proto prahneme po živé vodě,


To flood our hearts with holy fire

aby zaplavila naše srdce svatým ohněm.“

Delirious-Rain Down-Sešli déšť

Prázdninový Dopis pro Tebe

Drazí!

Je čas prázdnin. Přicházejí nám pozdravy z různých končin světa, kam se vydali mnozí z vás na dovolenou.

Je třeba odpočívat a načerpat sil. Je krásné poznávat nové lidi, místa, památky, objevovat taje přírody. Je osvěžující vracet se na stará známá místa, která nám připomínají požehnané dny z našeho života. Tělesně a duševně odpočíváme, naplní to však hlubiny našeho srdce?  Přinášejí nám dny prázdnin nejhlubší uvolnění a pokoj?

Marie Konstancie Panas(1896-1963)

klariska - kapucínka z kláštera ve Fabrianu

Služebnice Boží Anežka Panas, dcera Antonína Benvenuto Panas a Marie Biasiotto, se narodila v Alano di Piave (Belluno) 5. ledna 1896. Její rodiče r. 1902 emigrovali kvůli práci do Ameriky a nechali malou Anežku u strýčka (Don Angelo), neboť nesnášela cestování po moři. Ten ji nechal vystudovat.

List Svatého Otce k Jubilejnímu roku sv. Kláry 31.3. 2012

List zaslaný Jeho Svatostí Benediktem XVI. Mons. Domenico Sorrentinovi, biskupovi v Assisi ku příležitosti „Roku svaté Kláry“ určený celé diecézi na připomínku svaté Kláry a jejího osmistého výročí jejího zasvěcení:

Ctihodnému bratrovi, Domenicu Sorrentinovi, biskupu v Assisi

S radostí jsem se dozvěděl, že v této diecézi, tak jako mezi františkány a klariskami na celém světě, se připomíná svatá Klára oslavami „Roku svaté Kláry“, ku příležitosti osmistého výročí jejího „obrácení“ a zasvěcení.

Tato událost, jejíž datace se pohybuje v rozmezí let 1211 – 1212 doplňuje, tak řečeno, o ženský prvek milost, která zasáhla o několik let dříve společnost v Assisi obrácením syna Pietra di Bernardone. A tak jako se stalo u Františka, podobně i Klářino rozhodnutí v sobě skrývalo zárodek nového společenství, klariánský řád, který se stal mohutným stromem, vyrůstajícím z plodného mlčení klášterů, a který nepřestává rozsévat dobré semeno Evangelia ve službě Božímu království.