Ve stopách Beránka II: San Damiano

V předešlé kapitole jsme sledovali první krůčky budoucí světice Anežky z Assisi ve stopách Beránka, kterého se rozhodla následovat po vzoru své rodné sestry Kláry. Nescházely při nich dramatické okamžiky, kdy bylo třeba osvědčit odvahu, důvěru i sílu modlitby: tři podstatné pilíře kvalitní duchovní cesty. Nyní obě sestry čeká cesta nová – cesta na místo, které jim připravil František; cesta společného života pod jednou střechou, kde se žije evangeliem den co den; cesta pro mnohé, která jednou ponese název: klariánská spiritualita.

Koutek-Křížová cesta

JANOVY PAŠIJE
Jan 18,1-19,42

 

Love is patient, Love is Kind, Love

„Láska je trpělivá, Láska je laskavá, Láska

 

-it has no pride

- ta nezná pýchu.

 

Love will wait forever, Love won't hide

Láska počká navěky, Láska se nechce skrývat.“
Stryper-Love Is Why-Kvůli lásce

Rafaela Marie od Obětovaného Ježíše(1915-1991)

Raffaella Martínez-Cañavate Ballesteros (sestra Rafaela Marie) se narodila 31. března 1915 v Maraceně, vesničce ležící tři kilometry od Granady, Františkovi Martínez–Cañavate Martínezovi a Rafaele Ballesteros López. Byla poslední z pěti dětí, a proto byla nejvíce rozmazlená. Navštěvovala až do roku 1933 školu Dcer Milosrdenství a řeholnic Nejsvětějšího Srdce v Lanjarónu a byla zasvěcena do mariánské zbožnosti.

Ve stopách Beránka I: Útěk

Říká se, že doma není nikdo prorokem... Ale i taková životní moudrost může mít své výjimky. Mezi jednu z nich snad patří i sv. Klára. Její životopisec o ní praví, že již v rodném domě zářila světlem svých ctností. A že se světlo nestaví pod kbelík, to je výrok čistě evangelní...

A tak se není čemu divit, že poté, co se Kláře podařilo nepřeslechnutelným způsobem opustit rodný dům a rozběhnout se po cestě následování Beránka životem podle Evangelia, se také její rodná, o dva roky mladší, setra, tehdy ještě Kateřina, rozhodla vydat stejným směrem.

O tom, kudy že taková cesta může vést, bude vyprávět následující příběh. A až zde přichází čas divit se a žasnout, jak překvapivá a rozmanitá umí být ona Cesta, po níž se kráčí ve stopách Beránka, kamkoli jde. A že těch kroků bude... to v tu chvíli, kdy proklouzla domovními dveřmi, Kateřině na mysl ani nevstoupilo.