Životopis svaté Niny

Při příležitosti prvních slibů naší s.Niny bychom vám rády představily její řeholní patronku

svatou Ninu

gruzínsky წმინდა ნინო, ts'minda Nino

Bývá označována za apoštolku Gruzie. V Gruzii je známá pod jménem Nino. Tamními obrácenými věřícími bývala označována jako Kristiana nebo Kristina, tedy křesťanka a v České republice je známější pod tímto jménem. Bývá zobrazována s křížem z ratolestí vinné révy.

Narodila se okolo roku 290 v malém městě Kolastra v římské provincii Kappadokie. Dle tradice východních církví byla jedináčkem z významné rodiny. Jejím otcem byl římský generál Zabulon, jehož rod byl údajně spřízněn se svatým Jiřím. Její matkou byla Zuzana, příbuzná jeruzalémského patriarchy Houbnala I.

Když bylo Nině 14 let, zjevila se jí ve snu Panna Maria a pravila: "Jdi do Hibérie a zvěstuj evangelium Ježíše Krista, a najdeš milost před Hospodinem. Já ti budu štítem proti všem nepřátelům, viditelným i neviditelným. Silou tohoto kříže postavíš v zemi spásný prapor víry v mého milovaného Syna a Pána." Nina se probudila s křížem z vinné révy v ruce. Uvázala si kříž do vlasů a vydala se na svou misijní cestu.

Západní tradice čerpají především z textů Tyrannia Rufina. Podle nich pocházela Nina z Říma, Jeruzaléma nebo Galie a její rodokmen je neznámý. Za vlády císaře Konstantina Velikého byla zajata Hibery (Gruzínci) a dostala se do otroctví. Podle jiné verze na území dnešní Gruzie prchla již dříve za pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem.

Nina se stala známou také pro její dar uzdravovat nemocné. Když přišla do tehdejšího hlavního města Mtskheta, o jejích schopnostech se doslechla královna Nana, jíž Nina následně uzdravila malého syna. Královna poté oficiálně konvertovala ke křesťanství. Král Mirian nebyl k novému náboženství své ženy tolerantní a nebyl ochoten upustit ze své pohanské víry. Vypráví se, že jeden den se při lovu ocitl oslepen temnotou a ztracen v lese. V zoufalém stavu pronesl modlitbu k Bohu sv. Niny. Poté našel cestu zpět k družině. Po příjezdu do jeho domu požádal, aby mu Nina vyložila křesťanskou víru. Král Mirian okamžitě konvertoval ke křesťanství. Po Arménii byla Gruzie druhým státem, ve kterém bylo přijato křesťanství jako státní náboženství.

Poté co Nina ukončila svou evangelizační činnost, žila v ústraní horského průsmyku ve vesnici Bodbe v regionu Kachetie. kde kolem r 350 zemřela. Po její smrti zde král Mirian zahájil stavbu kláštera. Její hrob je dodnes poutníky na tomto místě hojně navštěvován.

Církev si připomíná tuto šiřitelku evangelia každý rok 14. ledna.