Návštěva u sester v Krakově

V pondělních odpoledních hodinách, dne 14.11. se trojice našich sester (s. Miriam, s. Zuzana a s. Ráchel) svěřila šoférskému umění br. Františka a vydala se na pracovní návštěvu k našim sestrám kapucínkám do polského Krakova. Cesta, které nechyběly zajímavé krajinné výhledy a zastávky na místech spojených s životem sv. papeže Jana Pavla II, vedla nakonec k nejkrásnějšímu výhledu možné spřátelené spolupráce mezi oběma kláštery.

Hřejivá a přátelská atmosféra, vyladěná do jediného akordu Slova, které se stalo tělem, dokázala překlenout nejedno úskalí jazykových či kulturních rozdílností… a tak se můžeme do budoucna těšit na další rozvíjení tohoto živého slova Evangelia v česko-polské/ polsko-české podobě. Čas pod krakovským nebem nepatřil však jen pracovním otázkám, ale byl také příležitostí spočinout na místech spojených s životem svaté sestry Faustiny a okusit z pramene Božího milosrdenství; zachytit ozvěnu světových dní mládeže a mimo jiné zjistit, že mít za „bratry“ kapucíny je vždycky výhoda. Domů se sestry šťastně vrátily 17.11., aby i přivezeným nákladem milostí přispěly k přípravám slavností ku příležitosti 20. výročí posvěcení našeho kláštera, neboť stále platí že „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“.