Oslavy 20.výročí posvěcení kláštera

Ve dnech 22.-24.listopadu jsme oslavily 20 let od posvěcení našeho kláštera a klášterní kaple sv.Anežky České.

V úterý 22.listopadu jsme oslavy zahájily koncertním vystoupením šternberského chrámového sboru CHORUS MITTITUR. Děkujeme všem účinkujícím za krásný duchovní zážitek.

 

Ve středu 23.listopadu jsme během hodinové adorace spolu s farníky děkovali našemu Pánu za milost našeho povolání na tomto místě a v tomto městě. Adoraci vedl rektor naší kaple br. František Kroczek OFMCap.

 

Oslavy pak vyvrcholily navečer, ve čtvrtek 24.listopadu slavnostní Mší svatou. Hlavním celebrantem byl otec arcibiskup Jan Graubner, Mše se také zúčastnil provinciál kapucínů bratr Bonaventura Štivar, několik našich bratří kapucínů a několik kněží ze šternberského děkanátu. O hudební doprovod se postaraly chrámové scholy ze Šternberka a Troubelic. Výročí s námi přišlo oslavit opravdu hojný počet farníků a dobrodinců, kteří se s námi pak mohly setkat v prostorách kláštera. V hovornách jsme pro ně připravily malé pohoštění, které dalo prostor k vzájemnému poznávání i společným vzpomínkám.

Děkujeme všem, kteří se s námi jakkoli podíleli na našich oslavách, i vám všem, kteří nám zde umožňujete žít naše povolání. PÁN BŮH ZAPLAŤ.

 

Úterní vystoupení chrámového sboru 

 

Čtvrteční slavnostní Mše svatá a setkání v hovorně